春怨

紗窗日落漸黃昏,
金屋無人見淚痕。
寂寞空庭春欲晚,
梨花滿地不開門。

 

Xuân oán

Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn,
Kim ốc vô nhân kiến lệ ngân.
Tịch mịch không đình xuân dục vãn,
Lê hoa mãn địa bất khai môn.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn, chiếu qua song the, hoàng hôn dần dần buông
Nơi nhà vàng, không ai nhìn thấy ngấn lệ
Lặng lẽ sân vắng bóng người, xuân đương muốn hết
Hoa lê rụng đầy mặt đất, cửa vẫn cài then

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Song sa lần xế bóng chiều
Nhà vàng ai thấy giọt sầu thấm khăn
Sân không vắng vẻ tàn xuân
Hoa lê đầy đất mấy lần cửa sân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngoài song chạng vạng ánh dương tà
Lặng lẽ nhà vàng ngấn lệ sa
Sân vắng chiều hoang xuân lỡ muộn
Nhà im hoa mận rụng quanh nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngoài song đổ bóng hoàng hôn
Nhà vàng quạnh quẽ mắt buồn lệ dâng
Muộn màng sân vắng chiều xuân
Nhà im hoa mận bần thần rụng rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bãng lãng song ngoài nắng tà giăng,
Nhà vàng ai thấy lệ ướt khăn.
Xuân đã sắp tàn sân quạnh quẻ,
Hoa lê đầy đất cửa cài then.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nắng dọi song sa sắp hết ngày,
Nhà vàng người vắng, lệ còn đây.
Đình không tịch mịch xuân dần cạn,
Đầy đất hoa lê cửa khó xoay.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ác lặn ngoài song, bóng tối len,
Nhà vàng quạnh quẽ lệ còn hoen.
Tiêu điều sân vắng chiều xuân muộn,
Hoa mận rơi đầy, cổng đóng then.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bên song nắng tắt áng chiều buông
Gác tía ai hay ngấn lệ buồn
Lặng lẽ không đình xuân muốn cạn
Hoa lê đầy đất cửa rèm buông.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài sân trời tối bóng đêm loang
Quạnh bóng cung son giọt lệ buồn
Vắng vẻ ngoài sân xuân đã muộn
Hoa rơi đầy đất cửa cài then

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài song nắng tắt chuyển hoàng hôn
Nhà vắng lệ hoen rũ rượi buồn
Lặng lẽ sân rêu xuân muốn hết
Hoa lê rơi rụng cửa cài luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của 17

Song cửa hoàng hôn nắng chiếu dài
Xem khóc lầu vàng chẳng thấy ai
Tịch mịch đình không xuân vội hết
Hoa lê đầy đất cửa vẫn cài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối