27/05/2022 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân oán
春怨

Tác giả: Lưu Phương Bình - 劉方平

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:57

 

Nguyên tác

紗窗日落漸黃昏,
金屋無人見淚痕。
寂寞空庭春欲晚,
梨花滿地不開門。

Phiên âm

Sa song nhật lạc tiệm hoàng hôn
Kim ốc vô nhân kiến lệ côn
Tịch mịch không đình xuân dục vãn
Lê hoa mãn địa bất khai môn

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn, chiếu qua song the, hoàng hôn dần dần buông
Nơi nhà vàng, không ai nhìn thấy ngấn lệ
Lặng lẽ sân vắng bóng người, xuân đương muốn hết
Hoa lê rụng đầy mặt đất, cửa vẫn cài then

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Song sa lần xế bóng chiều
Nhà vàng ai thấy giọt sầu thấm khăn
Sân không vắng vẻ tàn xuân
Hoa lê đầy đất mấy lần cửa sân
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phương Bình » Xuân oán