伊州歌

清風明月苦相思,
蕩子從戎十載餘。
征人去日殷勤囑,
歸雁來時數附書。

 

Y Châu ca

Thanh phong minh nguyệt khổ tương tư,
Đãng tử tòng nhung thập tải dư.
Chinh nhân khứ nhật ân cần chúc,
Quy nhạn lai thì sổ phụ thư.

 

Dịch nghĩa

Trong cảnh trăng thanh gió mát, càng khổ vì nhớ chàng,
Người con trai thích phiêu bồng tòng quân hơn 10 năm rồi.
Hôm chàng ra đi, ta đã ân cần dặn dò rằng:
Khi nào nhạn bay về, nhớ gửi chúng mang thật nhiều thư nhé.


Y Châu ca là tên điệu khúc, do Tây Lương tiết độ sứ Cái Gia soạn và phổ biến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trăng thanh, gió mát, muôn trùng nhớ
Chinh chiến mười thu vắng bóng chàng
Một thuở người đi còn nhắn lại
Nhạn về xin gửi cánh thư sang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Gió mát trăng thanh khiến tương tư
Chàng theo chiến trận mười lượt thu
Cất bước, chinh phu ân cần dặn  
Nhạn về nam gửi mấy lá thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trăng thanh gió mát khổ tương tư,
Đãng tử tòng quân chục tuyết dư.
Ngày ấy người đi còn dặn kỹ,
Nhạn về là lúc gửi hàng thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Gió trăng khuya khoắc khổ thương thầm,
Chàng vướng nghiệp quân hơn chục năm.
Ngày bước lên đường còn dặn lại,
Nhạn về hãy gửi số thư thăm !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng thanh gió mát càng thêm nhớ
Chàng đã tòng quân hơn chục năm
Ngày bước ra đi còn dặn kỹ
Nhạn về nhớ gởi bức thơ thăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng thanh gió mát khổ vì thương
Đã quá mười năm nơi chiến trường
Nhớ buổi lên đường căn dặn mãi
Gửi thư khi nhạn lại nam phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mát trăng thanh buồn nhớ chàng,
Tòng quân chinh chiến mười năm trường.
Ân cần chàng biệt ta căn dặn:
Thư nhạn gửi về nhiều mến thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trăng sáng gió lành khổ nhớ nhau
Con trai đi lính quá mười thu
Ngày con đi vắng ân cần dặn
Lúc nhạn quay về tính gửi thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Đánh cho chết cái hoàng canh!
Ai xui mi hót trên ngành cây cao?
Làm cho tan giấc chiêm bao,
Để hồn thiếp chẳng được vào Liêu Tây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời