九月九日憶山東兄弟

獨在異鄉為異客,
每逢佳節倍思親。
遙知兄弟登高處,
遍插茱萸少一人。

 

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Độc tại dị hương vi dị khách,
Mỗi phùng giai tiết bội tư thân.
Dao tri huynh đệ đăng cao xứ,
Biến sáp thù du thiểu nhất nhân.

 

Dịch nghĩa

Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ,
Mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.
Từ nơi xa này vẫn biết rằng anh em lên nơi cao,
Đều cắm cánh thù du nhưng thiếu mất mội người.


(Năm 717)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Đất lạ đơn côi làm khách lạ
Mỗi lần tiết đẹp nhớ nhà hoài
Vẫn hay huynh đệ lên cao đấy
Đều cắm thù du thiếu một người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trác Văn Quân

Một mình phiêu bạt chốn tha phương
Cửu trùng tiết đẹp nhớ người thương
Nơi xa vẫn biết người phương ấy
Thù du cầm nhớ kẻ phong sương


07/08/06
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
104.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Thân làm khách lạ ở miền xa
Mỗi tiết đẹp trời nhớ sót sa
Bè bạn tình thân bao khắng khít
Thù du cắm thiếu một cành hoa

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Một mình làm khách ở xứ xa,
Tiết lành mỗi bận thêm nhớ nhà.
Giờ hẳn anh em lên núi hết,
Đều giắt thù du, thiếu mình ta.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Thân một mình đất người làm khách,
Tết mỗi lần lại chạnh nhớ nhà.
Nắm tay huynh đệ leo cao,
Thù du bẻ lá mà sao thiếu người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đất lạ, ta làm người khách lạ
Nhớ người thân quá, buổi trời tươi
Tuy xa, biết mọi người lên đấy
Cài nhánh thù du, thiếu một người…

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Quê người khách lạ mình ta,
Gặp thời tiết đẹp nghĩ mà nhớ nhau.
Non quê lên chắc âu sầu,
Vin tay bẻ nhánh thầu dầu vắng ai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Chiếc gối quan hà nghiêng đất khách,
Trùng dương tiết đến nhớ thương ai.
Cành thù tưởng lúc lên cao bẻ,
Đủ mặt anh em vắng một người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Làm khách một mình nơi đất khách,
Gặp thời tiết đẹp nhớ người thân.
Anh em, xa biết lên chơi núi,
Giắt đủ thù du thiếu một phần.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

một câu thơ dịch hay!

Lâu lắm rồi mới đọc được 1 câu dịch hay đến như thế này: "Đất lạ lẻ loi lòng khách lạ" (Lestat), chẳng những niêm luật nghiêm cẩn mà chữ chữ rất tự nhiên, không tỉa tót cầu kỳ mà tự cho thấy trau chuốt.
Duy có một điều, theo cảm nhận của cá nhân tôi, chữ "lòng" làm ý thơ lộ quá, chữ "thân" liệu có hơn chăng?
Dẫu sao, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hứng thú vì 1 câu thơ dịch.
U Cốc Khách.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối