Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thế Nức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu nhật hồ thượng (Tiết Oánh): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Ngũ Hồ chơi buổi hoàng hôn,
Yên ba như gợi cơn buồn mọi nơi,
Nghìn xưa nghĩ tới cuộc đời,
Nao nao dòng nước ai người hỏi han?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 101, tháng 11-1925
Ảnh đại diện

Lạc Trung phỏng Viên thập di bất ngộ (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Dời chân thăm bạn Lạc Dương,
Than ôi! Giang Lĩnh lên đường đi xa.
Nghe đồn mai sớm nở hoa,
Sao bằng vườn cũ đậm đà vẻ xuân.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 101, tháng 11-1925
Ảnh đại diện

Đăng Quán Tước lâu (Vương Chi Hoán): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Kim ô đã gác non đoài,
Nước sông Hoàng chẩy ra ngoài bể khơi.
Muốn xem được khắp mọi nơi,
Tầng lâu cao nhất lên chơi ta nhìn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 101, tháng 11-1925
Ảnh đại diện

Tống Chu Đại nhập Tần (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Ngũ Lăng tiễn bác lên đường,
Thanh gươm giá đáng nghìn vàng tiếc đâu.
Chia tay vội lấy tặng nhau,
Lòng son một tấm bấy lâu giãi bày.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 101, tháng 11-1925
Ảnh đại diện

Tư quân ân (Lệnh Hồ Sở): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Vườn hồng đã vắng tiếng oanh,
Nhởn nhơ đàn bướm tung hoành đường hoa.
Mắt nhìn lại thấy xuân qua,
Xe vua chẳng đoái nghĩ mà buồn tênh!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 101, tháng 11-1925
Ảnh đại diện

Đáp nhân (Thái thượng ẩn giả): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Gốc tòng bước tới ngẫu nhiên,
Sẵn ngay tầng đá kề bên gối đầu.
Lịch nào trong chốn non sâu,
Rét rồi lại ấm biết đâu tháng ngày!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 101, tháng 11-1925
Ảnh đại diện

Trúc lý quán (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Một mình trong chốn u hoàng,
Miệng ca tay gẩy khúc đàn tiêu dao.
Rừng sâu ai biết được nào,
Chỉ vừng trăng sáng soi vào với ta!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 99, tháng 9-1925
Ảnh đại diện

Y Châu ca (Vương Duy): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Đánh cho chết cái hoàng canh!
Ai xui mi hót trên ngành cây cao?
Làm cho tan giấc chiêm bao,
Để hồn thiếp chẳng được vào Liêu Tây!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 99, tháng 9-1925
Ảnh đại diện

Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Đàn chim bay bổng tuyệt vời,
Đám mây lững thững phương trời xa xa.
Càng nhìn càng thấy đậm đà,
Kính Đình sơn đó ấy là bạn thân!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 99, tháng 9-1925
Ảnh đại diện

Lạc Dương đạo (Trừ Quang Hy): Bản dịch của Nguyễn Thế Nức

Lạc Dương đường rộng mà ngay,
Ngày xuân mát mẻ hương bay ngạt ngào!
Ngũ Lăng công tử thanh tao,
Đua nhau sánh ngựa nhạc kêu vang lừng!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 99, tháng 9-1925

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]