Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (191 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 17440 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 12:05

Ai vương tôn

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
8 trả lời, 8033 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 12:16

Ẩm mã Trường Thành quật hành

32.33
Trung Quốc » Hán » Thái Ung
3 trả lời, 4818 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2008 23:59

Bạch cưu thiên

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Nhạc phủ » Vũ khúc ca từ
1 trả lời, 2368 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/03/2010 04:57

Bạch đầu ngâm

44.75
Trung Quốc » Hán » Trác Văn Quân
5 trả lời, 21788 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 18:44

Bạch mã thiên

44.75
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
1 trả lời, 5982 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/11/2007 19:03

Bạt bồ ca

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Hỗ
2 trả lời, 868 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/08/2014 15:33

Bạt bồ kỳ 1

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Nhạc phủ » Thanh thương khúc từ
1 trả lời, 1087 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/08/2014 15:37

Bạt bồ kỳ 2

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Nhạc phủ » Thanh thương khúc từ
1 trả lời, 1362 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/04/2007 13:54

Bi ca

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Nhạc phủ » Tạp khúc ca từ
3 trả lời, 3921 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/07/2006 10:28

Trang trong tổng số 20 trang (191 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: nhạc phủ