楊叛兒

君歌楊叛兒,
妾勸新豐酒。
何許最關人,
烏啼白門柳。
烏啼隱楊花,
君醉留妾家。
博山爐中沉香火,
雙煙一氣淩紫霞。

 

Dương bạn nhi

Quân ca “Dương bạn nhi”,
Thiếp khuyến Tân Phong tửu.
Hà hứa tối quan nhân,
Ô đề Bạch môn liễu.
Ô đề Ẩn Dương hoa,
Quân tuý lưu thiếp gia.
Bác Sơn lư trung trầm hương hoả,
Song yên nhất khí lăng tử hà.

 

Dịch nghĩa

Chàng hát bài “Dương bạn nhi”,
Thiếp mời rượu Tân Phong.
Hai người thật thắm thiết,
Quạ kêu trong liễu cửa Bạch.
Quạ kêu trong hoa ở Ẩn Dương,
Chàng say lưu lại nhà thiếp.
Trong lò Bác Sơn, lửa trầm hương,
Hai làn khói chung một khí bay lên vượt qua ráng tía.


(Năm 725)

Dương bạn nhi nguyên là một bài đồng dao thời Bắc Tề, sau trở thành một đề tài trong nhạc phủ. Bài thơ này của Lý Bạch với bài đồng dao Dương bạn nhi không liên quan, nhưng lại liên quan mật thiết với Dương bạn nhi trong nhạc phủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chàng hát “Dương bạn nhi”
Thiếp mời Tân Phong tửu
Hai người thật thân tình
Cửa Bạch chim hót liễu
Ẩn Dương chim hót hoa
Chàng say, thiếp nhớ nhà
Trong lò Bác Sơn trầm hương toả
Hai làn một ý vượt ráng pha

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Dương bạn nhi” chàng say xưa hát
Rượu Tân Phong thiếp rót mời chàng
Cái gì làm chạnh đôi đàng?
Khi chiều về, quạ kêu tràn liễu dương
Quạ đã ngủ yên trong hoa liễu
Chàng ngà say lưu lại nhà em
Hương thơm lò toả êm đềm
Hai làn khói quyện, gần bên ráng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chàng ca “Dương bạn nhi”
Thiếp mời Tân Phong tửu
Thắm thiết mối tình ta
Chim hót Bạch môn liễu
Chim hót Ẩn Dương hoa
Chàng ngủ say nhà thiếp
Lò Bác sơn trầm xông
Hai khói hoà ráng tía

Chưa có đánh giá nào
Trả lời