秋思

燕支黃葉落,
妾望自登臺。
海上碧雲斷,
單于秋色來。
胡兵沙塞合,
漢使玉關回。
征客無歸日,
空悲蕙草摧。

 

Thu tứ

Yên Chi hoàng diệp lạc,
Thiếp vọng tự đăng đài.
Hải thượng bích vân đoạn,
Thiền Vu thu sắc lai.
Hồ binh sa tái hợp,
Hán sứ Ngọc Quan hồi.
Chinh khách vô quy nhật,
Không bi huệ thảo tồi.

 

Dịch nghĩa

Ở Yên Chi lá vàng rơi
Thiếp tự lên đài cao ngóng nhìn
Trên vùng Thanh Hải, mây biếc đứt khúc
Nơi biên ải vùng đất của rợ Hồ, sắc thu đã lại tới
Quân Hồ kéo đến đầy trước ải cát
Sứ nhà Hán từ Ngọc Môn quan trở về
Lính chinh chiến chưa biết ngày nào mới trở về
Chỉ thương cho cỏ huệ úa tàn


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Yên Chi vàng lá rụng
Lên gác thiếp trông xa
Trên biển mây xanh tán
Ngoài biên thu lại qua
Linh hồ vây trước ải
Sứ Hán trở về nhà
Chinh khách chưa quay lại
Bùi ngùi huệ úa hoa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

chỉ mong thêm phần phong phú ^ ^

-Lá nhuộm vàng đất Yên Chi
Nhớ người thiếp bước lên đây ngóng chờ
-Biển mây đứt đoạn trời xa
Biên thuỳ thu đã bồi hồi xe xe
-Lính Hồ đã trở về thôi
Sứ ta cũng tới Ngọc Quan kia rồi
Chàng ơi chẳng thấy bóng chàng
-Không buồn huệ héo thiếp thời bi ai...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Yên Chi lá vàng rụng,
Đài cao thiếp ngóng chàng.
Trên biển mây vừa tán,
Thiền Vu thu đã sang.
Lính Hồ đóng bãi cát,
Sứ Hán về Ngọc Quan.
Chinh nhân còn đi mãi,
Sầu muộn, huệ úa tàn.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Yên chi, non lá vàng bay,
Đài cao thiếp bước ngày ngày ngóng qua.
Mây xanh trên biển lìa ra,
Thiền Vu bàng bạc gần xa thu về.
Hồ vây ải cát tứ bề,
Ngọc Quan sứ Hán chém vè từ lâu.
Ngày về khách có hẹn đâu,
Xót cho cỏ huệ úa màu thê lương

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Yên Chi lá rụng vàng,
Lên gác thiếp trông chàng.
Mây biển xanh trôi dạt,
Thiền Vu thu mới sang.
Quân Hồ hẹn ải Cát,
Sứ Hán về Ngọc quan.
Lính trận xa biền biệt,
Sầu thương khóm huệ tàn !!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xứ Yên Chi lá vàng rơi,
Lên đài thiếp đứng nhìn nơi xa vời.
Mây xanh trên biển đứt rời,
Thiền Vu, thu đã lại nơi đất này.
Lính Hồ, biên giới, đến đầy,
Ngọc Môn, sứ Hán đã quay trở về.
Chinh nhân trở lại, khó bề,
Xót thương cỏ huệ ủ ê uá tàn...

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Yên Chi thu tới lá vàng rơi
Thiếp tựa đài cao ngắm đất trời
Thanh Hải mây xanh như đứt khúc
Thiền Vu thu sắc mới sang thôi
Quân Hồ tập hợp quanh ải cát
Sứ Hán giã từ cửa Ngọc rồi
Lính chiến ra đi không trở lại
Thương cho cỏ huệ uá tơi bời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Yên Chi xứ xứ lá vàng rơi
Thiếp chốn lầu cao ngóng ngậm ngùi
Trên biển mây xanh ùn đứt nối
Sắc thu đã chớm xứ Thiền Vu
Quân Hồ vây kín ngoài quan ải
Sứ Hán biên thuỳ gót ngựa lui
Lính thú ngày về đâu biết nữa
Thương sao lan úa huệ khô rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Lá nhuộm màu thu rực núi Yên
Lên lầu thơ thẩn dạ thuyền quyên
Mây xanh mặt bể trông cao ngốt
Trăng trắng đầu non chốt lại bên
Ngoài ải quân Hồ lầm cát bụi
Trên quan tướng Hán kíp tin truyền
Cỏ thơm đưa chỉ sầu như giục
Chinh khách lòng quê nghĩ đã yên


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yên Chi thu đến lá vàng rơi,
Thiếp tự đài cao ngóng đất trời.
Thanh Hải mây xanh vùng đứt khúc
Biên cương Hồ quốc sắc thu phơi.
Quân Hồ kéo đến đầy quan ải,
Sứ Hán Ngọc Môn quan lại hồi.
Chinh chiến ngày nào về trở lại,
Thương cho lan huệ úa tàn hơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối