Dưới đây là các bài dịch của Nhất Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Du Nam Hoa tự (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Nhất Nguyên

Thần tích bay về bao tiết xuân
Bảo Lâm hương lửa kế tiền nhân
Hàng rồng phục hổ sao huyền diệu
“Vô thụ phi đài” vẫn vọng ngân
Bên điện dựng lầu gìn bát Phật
Tháp trong ghi dấu vỏ Chân thân
Một giòng trước cửa Tào Khê chảy
Kiếp kiếp nhân gian sạch bụi trần.

Ảnh đại diện

Tương Dương khúc kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Nhất Nguyên

Tương Dương thành đông tiến
Ca múa “Bạch đồng đê”
Dời Giang thành trở lại ao quê
Trăng hoa khiến lòng người say đắm.

Ảnh đại diện

Cổ tự (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Nhất Nguyên

Trải mấy tinh sương gác Phật đường
Khe sâu thắng cảnh lắng thê lương
Bếp trai xuân cỏ tiêu điều vắng
Gió mát thềm hoa thấm đậm sương
Bay lượn chim rừng nương lá lạnh
Khấu đầu sư cụ giữ trầm hương
Ngàn năm không lặng còn in dấu
Nắng sớm qua rồi lại tịch dương.

Ảnh đại diện

Liễu biên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Đường chỉ hoa mai nở
Đâu ngờ liễu cũng xanh
Cành cành vin sát đất
Lá lá tự tươi xuân
Én tía tung đôi cánh
Vàng anh chẳng lộ thân
Nam Hán nên yên sống
Xa trên sóng người buồn!

Ảnh đại diện

Phật động thâm u (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Nhất Nguyên

Nghe truyền dấu Phật tại Linh San
Gặp được sơn ông chỉ thượng ngàn
Cửa động nông sâu hoang lối cỏ
Chữ nền đậm nhạt vết rêu lan
Ngoài hồ đèn thả quanh cầu nhỏ
róc rách bên khe tiếng suối tràn
Sắc tức là không, không tức sắc
Tham thiền hành giả như thị quan*.


*Ưng tác như thị quán: Một trong 4 câu kệ kinh Kim Cang hệ Bát Nhã.
Ảnh đại diện

Đàn cầm (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Nhất Nguyên

Bảy dây réo rắt cung đàn
Lặng nghe gió lạnh trên hàng thông reo
Điệu xưa ta vẫn còn yêu
Người nay hầu hết đã thôi không đàn.

Ảnh đại diện

Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình (Vương Duy): Bản dịch của Nhất Nguyên

Bốn bề lớp lớp cây xanh
Phủ dày rêu mịn sạch không bụi trần
Dưới tùng xoã tóc duỗi chân
nhìn đời đôi mắt nội tâm thư nhàn.

Ảnh đại diện

Cam viên (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngày xuân cạnh bờ sông trong vắt
Hai khoảnh vườn cam ngát ngàn cây
Mây thua lá biếc xanh dầy
Tuyết nhường hoa trắng rộ quây cả vùng
Khi trái kết hoàng cung đưa tiến
Bổ lòng dâng vua nếm thử mùi
Chín sau đào mận đành rồi
Cuối cùng cũng được sánh nơi cửa vàng.

Ảnh đại diện

Quá tửu gia kỳ 1 (Vương Tích): Bản dịch của Nhất Nguyên

Bữa nay uống say khướt
Dưỡng tính chẳng phiền hà
Người người đều say cả
Đâu nỡ tỉnh mình ta.

Ảnh đại diện

Chung Nam biệt nghiệp (Vương Duy): Bản dịch của Nhất Nguyên

Thời tuổi trẻ đã từng mộ đạo
Lúc về già ở núi Chung Nam
Hứng lên bước dạo một mình
Việc hay thích ý chỉ mình biết thôi
Đi tới tận cùng ngòi nguồn nước
Ngắm mây trời nhẹ lướt nổi trôi
Ngẫu nhiên gặp cụ già vui
Nói cười đàm đạo quên nơi quay về.

Trang trong tổng số 24 trang (235 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối