Dưới đây là các bài dịch của Nhất Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sơn hành (Đỗ Mục): Bản dịch của Nhất Nguyên

Lên mãi Hàn Sơn lối đá lài
Nơi sâu mây trắng bóng nhà ai
Dừng xe ngắm cảnh rừng phong muộn
Sương lá hồng hơn hoa tháng hai.

Ảnh đại diện

Giang Nam xuân (Đỗ Mục): Bản dịch của Nhất Nguyên

Xanh Hồng, ngàn dặm tiếng oanh ca
Thành núi, thôn sông, lộng tửu cờ
Nam đại chùa chiền, ngang dọc mái
Lầu đài nhiều ít, khói mưa xa.

Ảnh đại diện

Thanh minh (Đỗ Mục): Bản dịch của Nhất Nguyên

Thanh Minh tiết, mưa rơi tơi tả
Kẻ lữ hành, khúc dạ buồn đau
Hỏi rằng, quán rượu nơi đâu
Trẻ trâu tranh chỉ, lối vào Hạnh Hoa.

Ảnh đại diện

Thu từ kỳ 1 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Nhất Nguyên

Xưa nay thu đến lặng buồn dâng
Ta bảo ngày thu hơn sớm xuân
Quang đãng từng không chim hạc lướt
Tình thơ ngẫu hứng vút trời xanh.

Ảnh đại diện

Xuân dạ hỉ vũ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Mưa lành hay thời tiết
Phát sinh lúc Xuân về
Thầm theo gió vào đêm
Lặng thấm nhuần muôn vật
Đường quê mây đen phủ
Thuyền sông ánh lửa chài
Sớm ra Hồng khắp xứ
Hoa rộ Cẩm Quan thành.

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Phu Châu trăng đêm nay
Phòng the cô đơn ngắm
Xa thương con gái nhỏ
Chưa hiểu nỗi Trường An
Sương thơm ướt mây tóc
Nguyệt lạnh cánh tay ngà
Ngày nào cùng tựa cửa
Trăng chiếu ngấn lệ khô

Ảnh đại diện

Thanh bình điệu kỳ 3 (Lý Bạch): Bản dịch của Nhất Nguyên

Hương trời sắc nước được cả hai
Lòng Vương say đắm miệng vui cười
Gió Xuân buồn hận tan đâu hết
Đình Bắc trầm hương tựa bóng ai.

Ảnh đại diện

Thanh bình điệu kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Nhất Nguyên

Một nhánh Hồng tươi điểm móc sương
Mây mưa Vu núi uổng tình vương
Hán cung xin hỏi ai người sánh
Phi Yến buồn thay phải phấn hương.

Ảnh đại diện

Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Nhất Nguyên

Áo tưởng mây trời sắc tưởng hoa
Gió Xuân nhẹ thổi đẫm sương nhoà
Bên non Quần Ngọc chưa từng gặp
Dưới nguyệt Dao Đài đã thấy qua.

Ảnh đại diện

Thu tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Nhất Nguyên

Yên Chi lá vàng rụng
Lên đài thiếp ngóng chàng
Trên biển đùn mây biếc
Ngoài biên sắc thu sang
Quân Hồ ải cát hợp
Sứ Hán Ngọc Quan hoàn
Lính ngày về không hẹn
Buồn thương cỏ Huệ tàn!

Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối