後宮詞

淚盡羅巾夢不成,
夜深前殿按歌聲。
紅顏未老恩先斷,
斜倚薰籠坐到明。

 

Hậu cung từ

Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.

 

Dịch nghĩa

Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Mộng không thành lệ miên man
Đêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi
Ân thiên chưa trọn một đời
Đốt lò hương đợi sáng trời chưa hay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mộng không thành, khăn thấm lệ sa,
Đêm thâu điện trước rộn tiếng ca.
Má hồng chưa phai, tình đứt đoạn,
Ghé tựa lò hương chờ sáng ra.

54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lệ ướt đầm khăn, mộng chẳng thành,
Điện ngoài ca hát rộn âm thanh.
Hồng nhan chưa tắt ân tình dứt,
Ngồi tựa lò hương đến sáng tinh.


Bản dịch trong "Đường thi trích diễm".
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Khăn là lệ thấm, mộng chưa thành,
Trước điện, trời khuya, tiếng hát ngân.
Chưa lạt má hồng, ơn đã dứt,
Lò hương ngồi đến tận bình minh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khăn đầy lệ, mộng không thành,
Đêm khuya tiền điện, sáo, tranh nhịp nhàng.
Má hồng chưa nhạt, ân tan,
Lồng hương, ngồi tựa đến tàn đêm thâu!...

54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khăn là lệ đẫm mộng tan
Canh khuya điện trước vẫn đàn ca vui
Má hồng ân sủng hết rôì
Tựa lò hương lạnh mà ngôì suốt đêm

54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệ thấm khăn là ,giấc ngủ không
Đêm đêm tiếng hát rộn sân rồng
Má hồng chưa nhạt ân tình dứt
Nghiêng tựa lò hương đến rạng đông

85.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ly Ưu Tử

Khăn nhoà ước lệ, mộng tan
Đêm nay điện trước còn ngàn tiếng ca
Má hồng tình đã vời xa
Tựa lò hương lạnh mình ta ngậm buồn

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lệ đẫm khăn che, mộng rã rời
Khuya về điện trước tiếng đàn rơi
Chưa tàn nhan sắc tàn ân sủng
Ngả tựa lò hương đến hửng trời

Đất Văn Lang
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lệ ướt khăn là, mộng bất thành,
Đêm khuya cung điện tiếng ca thanh.
Hồng nhan chưa nhạt ân vua tuyệt,
Ngồi dựa lò hương chờ sáng nhanh.

34.67
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối