06/10/2022 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu cung từ
後宮詞

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2005 19:32

 

Nguyên tác

淚盡羅巾夢不成,
夜深前殿按歌聲。
紅顏未老恩先斷,
斜倚薰籠坐到明。

Phiên âm

Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.

Dịch nghĩa

Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng

Bản dịch của (Không rõ)

Lệ ướt đầm khăn, mộng chẳng thành,
Điện ngoài ca hát rộn âm thanh.
Hồng nhan chưa tắt ân tình dứt,
Ngồi tựa lò hương đến sáng tinh.
Bản dịch trong "Đường thi trích diễm".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Hậu cung từ