Trời thu trong mây không một gợn
Chim hồng bay lạnh trốn suốt đêm
Áo bông muốn gửi Cư Diên
Mới hay quân đã đi miền rất xa

tửu tận tình do tại