12/08/2022 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu khuê tứ kỳ 2
秋閨思其二

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 15:48

 

Nguyên tác

秋天一夜淨無雲,
斷續鴻聲到曉聞。
欲寄征衣問消息,
居延城外又移軍。

Phiên âm

Thu thiên nhất dạ tịnh vô vân,
Đoạn tục hồng thanh đáo hiểu văn.
Dục ký chinh y vấn tiêu tức,
Cư Diên[1] thành ngoại hựu di quân.

Dịch nghĩa

Đêm thu trời trong không một gợn mây,
Tiếng chim hồng gọi nhau lúc nghe lúc không suốt cả đêm.
Muốn gửi áo lạnh cho chồng, nhưng khi đi hỏi thăm,
Mới biết lính đóng ngoài thành Cư Diên đã di chuyển nơi khác.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời thu trong mây không một gợn
Chim hồng bay lạnh trốn suốt đêm
Áo bông muốn gửi Cư Diên
Mới hay quân đã đi miền rất xa
[1] Tên thành, nay ở phía tây bắc huyện Ngạch Tế Nạp Kỳ, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Thu khuê tứ kỳ 2