塞下曲其三

朔雪飄飄開雁門,
平沙曆亂卷蓬根。
功名恥計擒生數,
直斬樓蘭報國恩。

 

Tái hạ khúc kỳ 3

Sóc tuyết phiêu phiêu khai Nhạn Môn,
Bình sa lịch loạn quyển bồng căn.
Công danh sỉ hử cầm sinh sổ,
Trực trảm Lâu Lan báo quốc ân.

 

Dịch nghĩa

Tuyết phương bắc rơi xuống ải Nhạn Môn tới tấp,
Cát trên đất bằng bay loạn xạ, cuốn phăng cả gốc cỏ bồng.
Nghĩ tới công danh mà xấu hổ vì bắt nhiều tù binh quá,
Từ nay sẽ chém thật nhiều giặc Lâu Lan để báo đền ơn nước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Tuyết bay bay Nhạn quan rộng mở
Sa mạc gào bứt rễ ngọn bồng
Công danh thẹn với non sông
Đầu Lâu Lan chém, dâng công nước nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ải Nhạn Môn tuyết rơi tới tấp
Cát đất bằng cuốn gốc cỏ bồng
Buồn vì bắt địch giam cầm
Từ nay chém.sạch Lâu Lan báo đền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Ải Nhạn bời bời cửa tuyết tung,
Mịt mù đại mạc cuốn thân bồng.
Công danh sá kể cầm tù giặc,
Nợ nước, Lâu Lan phải chém xong.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời