磧中作

走馬西來欲到天,
辭家見月兩回圓。
今夜不知何處宿,
平沙萬里絕人煙。

 

Thích trung tác

Tẩu mã tây lai dục đáo thiên,
Từ gia kiến nguyệt lưỡng hồi viên.
Kim dạ bất tri hà xứ túc,
Bình sa vạn lý tuyệt nhân yên.

 

Dịch nghĩa

Ruổi ngựa lên hướng tây, như muốn lên tới tận trời,
Từ khi xa nhà nhìn trăng đã thấy hai lần tròn.
Đêm nay không biết ngủ lại nơi nào,
Trên sa mạc trải vạn dặm, không có nơi nào có khói do người đốt cả.


(Năm 749)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Tẩu Mã chảy băng băng
Xa quê tính đã tròn trăng hai mùa
Đêm nay biết ở nơi nào
Trên sa mạc vắng không người lại qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Tẩu Mã đổ nghiêng trời
Hai mùa trăng sáng đã rời xa quê
Đêm nay không chốn đi về
Giữa nơi sa mạc tái tê vắng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Giục ngựa về tây nhắm trời xa,
Hai mùa trăng tỏ đã xa nhà.
Đêm nay biết trọ nơi nào nhỉ?
Sa mạc mêmh mông chẳng người qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngựa ruổi về tây muốn tới trời
Xa nhà trăng sáng hai phen rồi
Đêm nay chẳng biết nơi nào trọ
Cồn cát ngàn muôn chẳng bóng người.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

走馬: tên sông? hay chỉ là phóng ngựa?

Theo chú thích thì Tẩu Mã là tên con sông? Nhưng bài thơ lại "làm trên sa mạc" thì làm sao có sông được? Xin quý vị nào am hiểu, chỉ giáo thêm cho để giải chỗ băn khoăn này!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

磧: thích

Chữ 磧 có nghĩa sa mạc,đá sỏi nổi ở chỗ nước nông. Căn cứ ngữ cảnh tôi nghĩ dịch là "Làm trên sa mạc" có lẽ đúng hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tẩu Mã

Theo tôi Tẩu Mã là tên sông thì có lý hơn. Sầm Tham còn có bài khác nhắc tới sông này: http://www.thivien.net/vi...ID=7hqLA0Ho--ieNKoIH-qXmA

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngựa phóng về trời, thẳng hướng tây,
Xa quê, hai lượt thấy trăng đầy.
Dặm ngàn cát phẳng, không người khói,
Chẳng biết nơi nào ngủ tối nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa xoải về tây tưởng tới trời
Giã nhà hai độ, đã về rồi
Đêm nay chưa biết nơi nào ngủ
Vạn dặm cát bằng chẳng khói, người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hướng tây băng ngựa đến trời
Xa quê tính đã lần hồi hai trăng
Đêm nay biết ngủ đâu chăng
Cát bằng muôn dặm lạnh tanh bóng người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối