塞下曲其五

塞虜乘秋下,
天兵出漢家。
將軍分虎竹,
戰士臥龍沙。
邊月隨弓影,
胡霜拂劍花。
玉關殊未入,
少婦莫長嗟。

 

Tái hạ khúc kỳ 5

Tái lỗ thừa thu há,
Thiên binh xuất Hán gia.
Tướng quân phân hổ trúc,
Chiến sĩ ngọa Long Sa.
Biên nguyệt tùy cung ảnh,
Hồ sương phất kiếm hoa.
Ngọc Quan thù vị nhập,
Thiếu phụ mạc trường ta.

 

Dịch nghĩa

Gặp tiết thu giặc ngoài ải tràn xuống
Binh trời ra từ nhà Hán
Tướng quân chi ấn hổ trúc
Binh sĩ nằm lăn trên bãi Bạch Lonh Đôi
Trăng ngoài ải theo lẩn bóng cung
Sương đất Hồ thấm ướt lưỡi kiếm
Ngọc Quan chưa vào được
Vợ trẻ chớ nên than dài

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thu sang giặc tràn xuống
Binh nhà Hán tung ra
Tướng nhận ấn hổ trúc
Quân đóng vùng Long Sa
Bóng cung trăng ải dọi
Kiếm sắc sương Hồ pha
Ngọc Quan chưa vượt nổi
Đừng trách người đi xa!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thu, giặc ngoài kéo đánh
Quân trời Hán tung ra
Ấn phong ban tướng lãnh
Lính đóng bãi Long Sa.
Trăng vành cung biên cảnh
Sương Hồ ánh kiếm loà.
Aỉ Ngọc Quan chận giặc
Thiếu phụ đừng kêu ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giặc rợ thừa thu tiến,
Binh trời nhà Hán ra.
Tướng quân chẻ hổ trúc,
Binh lính phuc Long Sa.
Trăng ải, cung theo ảnh,
Sương Hồ, kiếm rắt hoa.
Ngọc Quan giặc chửa vượt,
Thiếu phụ chớ than mà !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhân thu, ngoài ải, giặc tràn,
Binh trời, đất Hán bạt ngàn xông pha.
Ấn binh, các tướng chia ra,
Quân nằm trên bãi Long Sa lạnh lùng.
Trăng biên giới tựa vành cung,
Sương Hồ lóng lánh pha cùng ánh gươm.
Ngọc Quan, giặc bị chặn đường,
Cho nên thiếu phụ chớ thường than van...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc biên ải mùa thu kéo đến
Lính nhà trời hảo Hán tòng quân
Tướng tài nhiệm vụ đã phân
Toàn quân binh tướng đóng gần Long Sa
Trăng biên giới cong như cung ảnh
Sương đất Hồ lấp lánh gươm trần
Giặc chưa qua được Ngọc quan
Quý bà thôi chớ than van nhiều lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biên cương thu giặc xuống
Binh trời nhà Hán ra
Tướng quân nhận ấn trúc
Chiến sĩ đóng Long Sa
Trăng ải theo cung ảnh
Sương Hồ đượm kiếm hoa
Ngọc Quan chưa vào được
Chinh phụ đừng kêu ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết thu ngoài ải giặc tràn,
Binh trời nhà Hán bạt ngàn xông pha.
Tướng quân chẻ hổ trúc ra,
Binh nằm lăn bãi Long sa một vùng.
Trăng biên ải lẩn bóng cung,
Đất Hồ sương thấm ướt cùng lưỡi gươm.
Ngọc Quan giặc khó có đường,
Vậy nên chinh phụ chớ thường kêu than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời