涼州詞其二

古鎮城門白磧開,
胡兵往往傍沙堆。
巡邊使客行應早,
每待平安火到來。

 

Lương Châu từ kỳ 2

Cổ trấn thành môn bạch thích khai,
Hồ binh vãng vãng bạng sa đôi.
Tuần biên sứ khách hành ưng tảo,
Mỗi đãi bình yên hoả đáo lai.

 

Dịch nghĩa

Cửa thị trấn xưa cát trắng bắt đầu lấp
Lính Hồ lui tới trên những đụn cát
Sứ giả tuần biên muốn lên đường sớm
Thường chờ những đội lính (phục kích ban đêm) trở lại bình yên.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngoài thành cát trắng lấn sang
Lính Hồ lãng vãng lúc gần lúc xa
Lên đường biên sứ tuần tra
Chờ khi lính phục về nhà bình an.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Cổng thành cổ trấn mở toang ra
Lảng vảng quân Hồ đụn cát xa
Khách chốn biên cương thường tếch sớm
Tin nhà muốn biết chẳng người qua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cổng thành Cổ Trấn mở toang
Quân Hồ lảng vảng cát vàng đụn xa
Lính tuần từ lúc sương sa
Tin quê muốn biết nhưng mà hỏi ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa thị trấn mở sa mạc trắng
Lính Hồ đi thấp thoáng bên gò
Sứ triều buổi sáng tuần tra
Thường chờ lửa báo từ xa an bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa thành cát trắng lấp vừa đầy,
Lui tới Lính Hồ đụn cát xây.
Sứ giả tuần biên đường xuống sớm,
Thường chờ lính phục bình yên quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời