Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 26/08/2014 03:13 bởi tôn tiền tử
Vương Dã 王野 tự Trinh Ông 貞翁, người Sơn Âm, Chiết Giang, đời Minh, nhà nghèo nhưng chăm dùi mài kinh sử, dựng nhà phía nam núi Ngoạ Long dạy học. Về già ông thích đọc Kinh dịch, tập dưỡng sinh, lấy hiệu Thuế nham đạo nhân 蛻巖道人.