15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Kim Ấu Tư (5 bài)
- Giải Tấn (4 bài)
- Vương Xứng (8 bài)
- Dương Sĩ Kỳ (2 bài)
- Chu Quyền (1 bài)
Tạo ngày 06/10/2008 01:30 bởi hongha83
Chu Nguyên Chương 朱元璋 (1368-1398) tức Minh Thái Tổ 明太祖, thuở nhỏ tên là Trùng Bát 重八, về sau đổi tên thành Hưng Tông 興宗, tên chữ là Quốc Thuỵ 國瑞, người huyện Chung Ly, Hào Châu (phía đông huyện Phụng Dương, tỉnh An Huy ngày nay), là hoàng đế khai quốc của vương triều Minh trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 1368 đến 1398, niên hiệu Hồng Vũ 洪武, miếu hiệu Thái Tổ 太祖, thuỵ hiệu là Cao Hoàng đế 高皇帝.