Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
17 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/05/2007 19:28 bởi Vanachi
Trương Trọng Tố 張仲素 tự Hội Chi 繪之, người Hà Gian 河間, giữ chức Hàn lâm học sĩ đời Đường Hiến Tông.