Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
17 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Lưu Vũ Tích (106 bài)
- Hàn Dũ (40 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (16 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (2 bài)
- Khuyết danh Việt Nam (2 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Giản Chi (1 bài)
Tạo ngày 07/05/2007 19:28 bởi Vanachi
Trương Trọng Tố 張仲素 tự Hội Chi 繪之, người Hà Gian 河間, giữ chức Hàn lâm học sĩ đời Đường Hiến Tông.