Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 14:37

秋思贈遠

博山沉燎絕餘香,
蘭燼金檠怨夜長。
為問青青河畔草,
幾回經雨復經霜。

 

Thu tứ tặng viễn

Bác Sơn trầm liệu tuyệt dư hương,
Lan tẫn kim kềnh oán dạ trường.
Vi vấn thanh thanh hà bạn thảo,
Kỷ hồi kinh vũ phục kinh sương.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lửa lò tắt hương thừa không còn nữa
Oán đêm dài là đèn bạc tro lan
Hỏi đám cỏ xanh xanh bên bờ nước
Đã mấy lần ơn mưa móc ngập tràn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa Bác Sơn hương thừa đã hết
Đèn tro lan oán ghét đêm dài
Cỏ bên sông, hỏi đôi lời
Mấy lần mưa tới, mấy thời sương qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Núi Bắc lửa thơm đã tắt hương
Đèn vàng lan bụi oán đêm trường.
Hỏi thăm cỏ biếc bờ sông vắng
mấy lượt mưa rồi mấy lượt sương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non Bác lò trầm đã lụn hương
Đèn lan leo lét hận đêm trường
Xanh xanh cỏ bến mình xin hỏi
Trải mấy lần mưa trải mấy sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời