27/10/2020 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ tặng viễn
秋思贈遠

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:37

 

Nguyên tác

博山沉燎絕餘香,
蘭燼金檠怨夜長。
為問青青河畔草,
幾回經雨復經霜。

Phiên âm

Bác Sơn[1] trầm liệu tuyệt dư hương,
Lan tẫn kim kềnh oán dạ trường.
Vi vấn thanh thanh hà bạn thảo,
Kỷ hồi kinh vũ phục kinh sương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lửa lò tắt hương thừa không còn nữa
Oán đêm dài là đèn bạc tro lan
Hỏi đám cỏ xanh xanh bên bờ nước
Đã mấy lần ơn mưa móc ngập tràn
[1] Tức Bác Sơn hương lô, lò đốt hương trầm Bác Sơn, một trong 3 ngọn núi trên biển đông tương truyền nơi tiên ở: Bác Sơn, Bồng Lai và Doanh Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Thu tứ tặng viễn