Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:33

春江曲其二

乘曉南湖去,
參差疊浪橫。
前洲在何處,
霜裏雁嚶嚶。

 

Xuân giang khúc kỳ 2

Thừa hiểu nam hồ khứ,
Sâm si điệp lãng hoành.
Tiền Châu tại hà xứ,
Sương lý nhạn anh anh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhân buổi sớm xuống hồ nam ngắm
Sóng điệp trùng vây bám thấp cao
Tiền Châu ở tại xứ nào
Nghe trong sương tiếng nhạn gào lẻ đôi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhân buổi sáng hồ nam cất bước
Sóng đánh ngang lớp lớp thấp cao
Tiền Châu giờ ở nơi nào
Trong sương quạc quạc nhạn gào cùng bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đi hồ nam trời sáng
Lớp lớp ngang sóng đầu
Tiền Châu ở nơi đâu
Trong sương vang tiếng nhạn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời