塞下曲其一

三戍漁陽再渡遼,
騂弓在臂劍橫腰。
匈奴似若知名姓,
休傍陰山更射雕。

 

Tái hạ khúc kỳ 1

Tam thú Ngư Dương tái độ Liêu,
Tinh cung tại tí kiếm hoành yêu.
Hung Nô tự nhược tri danh tính,
Hưu bạng Âm Sơn cánh xạ điêu.

 

Dịch nghĩa

Ba lần đi trấn Ngư Dương, lại theo dòng sông Liêu mà đến,
Cưỡi ngựa lông đỏ, lưng đeo cung, ngang hông đeo kiếm đi tuần.
Giặc Hung Nô có lẽ đã nghe danh tiếng,
Nên chỉ nghỉ ngơi bên mạn bắc núi mà bắn chim điêu chơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Vượt sông Liêu, Ngư Dương đồn cũ
Kiếm ngang lưng cung nỏ trên tay
Hung Nô biết đến tên này
Âm Sơn không dám tụ bầy săn điêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba lần đóng Ngư Dương, Liêu tới
Cưỡi ngựa hồng, khí giới đeo quanh
Hung Nô dường đã nghe danh
Núp bên bắc núi, thôi đành bắn chim

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dòng Liêu ba lượt thú Ngư Dương
Ngựa đỏ, kiếm hông, cung máng lưng.
Biết tiếng Hung Nô đành tự thuận
săn điêu bóng núi chiến trận ngưng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuận dòng ba lượt trấn Ngư Dương
Cỡi ngựa ngang lưng giắt kiếm cung
Lũ giặc Hung Nô nghe tiếng sợ
Bắn điêu núi bắc chiến tranh dừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời