塞下曲其一

鷲翎金仆姑,
燕尾繡蝥弧。
獨立揚新令,
千營共一呼。

 

Tái hạ khúc kỳ 1

Thứu linh kim bộc cô,
Yến vĩ tú mâu hồ.
Độc lập dương tân lịnh,
Thiên dinh cộng nhất hô.

 

Dịch nghĩa

Mũi tên làm bằng lông con chim thứu
Cây cờ thêu bằng đuôi con yến
Đứng oai nghi lẫm lẫm ra hiệu lệnh
Ngàn doanh trại cùng dạ rân


Tái hạ khúc của Lư Luân bao gồm 6 bài miêu tả các sinh hoạt khác nhau của tướng sĩ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tên bằng lông cánh thứu
Đuôi én kết làm cờ
Vừa đứng lên ban lệnh
Nghìn quân "dạ" vỡ bờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Xin cho biết chữ gì?

仆: phó nghĩa là té, ngã – còn bộc: 僕 (cũng đọc là phác)nghĩa là đầy tớ,kẻ hầu...Và Kim phác cô là một loại tên để bắn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Tên quý gắn lông chim,
Đuôi yến quân kỳ điểm,
Riêng cõi truyền lệnh mới,
Ngàn doanh tiếng ứng rền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lông thứu gắn tên vàng,
Cờ đuôi én rỡ ràng.
Đứng lên phát lịnh mới,
Nghìn trại cùng hô vang !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đeo tên vàng đuôi lông chim thứu
Đứng dưới cờ đuôi én Ngao hồ
Một mình truyền lệnh vang to
Ngàn quân hưởng ứng cùng hô đáp lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lông con chim thứu làm tên,
Đuôi con chim yến thêu trên lá cờ.
Oai nghi hiệu lệnh quân cơ,
Ngàn quân doanh trại tung hô đáp lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời