前出塞其四

送徒既有長,
運戍亦有身。
生死向前去,
不勞吏怒噴。
路逢相識人,
附書與六親:
「哀哉兩決絕,
不復同苦辛!」

 

Tiền xuất tái kỳ 4

Tống đồ ký hữu trường,
Vận thú diệc hữu thân.
Sinh tử hướng tiền khứ,
Bất lao lại nộ phún.
Lộ phùng tương thức nhân,
Phụ thư dư lục thân:
“Ai tai lưỡng quyết tuyệt,
Bất phục đồng khổ tân!”

 

Dịch nghĩa

Phè phỡn thì đã có các cấp trên,
Đi xa để giữ biên cương thì có thân này.
Sống hay chết đều phải tiến lên phía trước,
Phải dằn lòng không được có ý kiến gì.
Trên đường tiến quân may gặp được người quen biết,
Chỉ viết vội vài hàng về thăm cha mẹ anh em vợ con thôi.
Lòng đau khổ quá không nói được hết,
Trong cảnh khổ mà có ai chung với mình đâu.


(Năm 752)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Coi lính có thầy đội,
Lính cũng có thân mà.
Sống chết cứ đi tới,
Chẳng nhọc thầy quở la.
Dọc đường gặp người quen,
Gửi thư nhắn về nhà.
"Ôi, khó cùng cay đắng,
Đôi ngả biệt mù xa."


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lao công đội trưởng quản,
Giữ ải có thân này.
Sống chết, cứ đi tới,
Biếng làm, lệ gắt gay.
Giữa đường gặp bạn cũ,
Nhắn giúp gia đình hay.
Buồn tủi, giờ xa cách,
Chẳng cùng chịu đắng cay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dẫn lao công, đội trưởng đi,
Lính miền biên ải cũng thì có thân.
Tiến lên, sống chết chẳng cần,
Không làm thầy Lại nổi sân làm gì.
Gặp người quen biết, mấy khi,
Viết thư, vội gửi đem về người thân.
Đôi đường, buồn tủi muôn phần,
Đắng cay không hẹn có lần cùng nhau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quan trên ngồi sai vặt,
Thân này giữ biên cương.
Sống chết cứ tiến tới,
Chớ oán than mệt lòng.
Người quen, bên đường gặp,
Gửi thư nhà vài hàng.
Đau lòng hết chỗ nói,
Cảnh khổ nào ai chung.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi đâu cũng có người trưởng toán
Lính thú thì tự quản thân mình
Tiến lên sống chết cũng đành
Nếu không làm thế lại quan mắng liền
Đường hành quân người quen gặp gỡ
Viết vài hàng thăm hỏi người thân:
“Than ôi! Buồn tùi muôn phần
Đắng cay hai ngả chẳng lần cùng nhau”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa hoa nhờ có cấp trên,
Đi xa để giữ biên cương thân này.
Tử sinh phải tiến trước ngay,
Dằn lòng không được tỏ bày ý riêng.
Tiến quân đường gặp người quen,
Viết thăm cha mẹ anh em vài hàng.
Lòng đau không nói hết rằng,
Có ai chung với mình chăng khổ sầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời