02/10/2023 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền xuất tái kỳ 4
前出塞其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 14:27

 

Nguyên tác

送徒既有長,
運戍亦有身。
生死向前去,
不勞吏怒噴。
路逢相識人,
附書與六親:
「哀哉兩決絕,
不復同苦辛!」

Phiên âm

Tống đồ ký hữu trường,
Vận thú diệc hữu thân.
Sinh tử hướng tiền khứ,
Bất lao lại nộ phún.
Lộ phùng tương thức nhân,
Phụ thư dư lục thân:
“Ai tai lưỡng quyết tuyệt,
Bất phục đồng khổ tân!”

Dịch nghĩa

Phè phỡn thì đã có các cấp trên,
Đi xa để giữ biên cương thì có thân này.
Sống hay chết đều phải tiến lên phía trước,
Phải dằn lòng không được có ý kiến gì.
Trên đường tiến quân may gặp được người quen biết,
Chỉ viết vội vài hàng về thăm cha mẹ anh em vợ con thôi.
Lòng đau khổ quá không nói được hết,
Trong cảnh khổ mà có ai chung với mình đâu.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Coi lính có thầy đội,
Lính cũng có thân mà.
Sống chết cứ đi tới,
Chẳng nhọc thầy quở la.
Dọc đường gặp người quen,
Gửi thư nhắn về nhà.
"Ôi, khó cùng cay đắng,
Đôi ngả biệt mù xa."
(Năm 752)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền xuất tái kỳ 4