15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 09:49

晚次鄂州

雲開遠見漢陽城,
猶是孤帆一日程。
估客晝眠知浪靜,
舟人夜語覺潮生。
三湘愁鬢逢秋色,
萬里歸心對月明。
舊業已隨征戰盡,
更堪江上鼓鼙聲。

 

Vãn thứ Ngạc Châu

Vân khai viễn kiến Hán Dương thành
Do thị cô phàm nhất nhật trình
Cô khách trú miên tri lãng tĩnh
Chu nhân dạ ngữ giác triều sinh
Tam Tương sầu mấn phùng thụ sắc
Vạn lý quy tâm đối nguyệt minh
Cựu nghiệp dĩ tùy chinh chiến tận
Cánh kham giang thượng cổ bề thanh!

 

Dịch nghĩa

Mây quang, xa xa trông thấy thành Hán Dương
Nhưng còn một ngày thuyền nữa mới tới
Khách ngủ ban ngày, biết là sóng lặng
Bạn thuyền đêm nói chuyện, biết con nước về
Ở Ba Tương buồn bạc cả đầu, lại gặp cảnh thu tới
Lòng mong về nhà xa xôi nghìn dặm, dãi cùng ánh trăng
Cơ nghiệp cũ đã vì chiến tranh mà hết sạch
Trên sông vẫn phải nghe tiếng trống trận ầm ầm


Ngạc Châu thuộc huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vén mây xa thấy Hán Thành dăng
Còn một ngày thuyền thẳng dặm băng
Khách, sáng còn ngơi, hay sóng lặng
Lái, đêm mải chuyện, biết triều dâng
Tam Tương thu nhuốm sầu pha tóc
Muôn dặm lòng về sáng với trăng
Nhà cửa chiến tranh tàn phá hết
Trên sông trống trận hãy còn vang!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Hán Dương xa hiện giữa ngàn mây,
Thuyền vẫn còn đi hết một ngày.
Sóng lặng, khách đang yên giấc sáng,
Triều dâng, lái mải chuyện vừa hay.
Tam Tương tóc bạc buồn thu tới,
Nghìn dặm trăng treo dạ quắt quay.
Chiến cuộc phá tan cơ nghiệp cũ,
Trên sông trống trận vẫn còn lay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mây tản xa trông rõ Hán Dương,
Thuyền còn qua đó, độ ngày đường.
Khách buôn ngày ngủ ngờ sông lặng,
Chủ lái chuyện đêm rõ nước cường.
Thu nhuốm Tam Tương càng bạc tóc,
Trăng soi vạn dặm lại hoài hương.
Nghiệp xưa tan nát vì chinh chiến,
Trống trận trên sông, thật chán chường!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mây quang xa thấy Hán Dương rồi,
Phải một ngày thuyền mới đến nơi.
Sóng êm khách biết, giấc chiều lặng,
Triều lên lái rõ, chuyện đêm trôi.
Tam Tương sầu thu nhuộm đầu bạc,
Muôn dặm nhớ nhà đối trăng ngời.
Chiến tranh tàn phá cơ nghiệp cũ,
Trên sông trống trận giục vang trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hán Dương xa thấy lúc mây tan,
Buồm phải một ngày nốt đoạn đàng.
Khách ngủ sáng bừng vì sóng lặn,
Lái huyên đêm trọn bởi triều đang!
Tam Tương tóc bạc sầu thu đến,
Vạn dặm trăng quê nhớ ánh vàng!
Nghiệp cũ đã vì chinh chiến sạch ,
Trên sông trống trận thúc ầm vang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mây quang nhìn được Hán-Dương,
Buồm đơn chỉ một ngày đường tới ngay.
Khách buôn, sóng lặng ngủ ngày,
Người trên thuyền nói, biết nay nước triều.
Tam-Tương, Thu, tóc sầu khêu,
Sáng trăng vạn dặm, gợi nhiều tình quê.
Chiến tranh, sự nghiệp còn chi,
Lại nghe trống trận vọng về trên sông...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Mây quang xa thấy Hán Dương thành
Phải mất ngày sông trải cánh buồm
Thương khách ngủ ngày hay sóng lặng
Người chèo đêm chuyện biết triều dâng
Tam Tương tóc đổi cùng thu sắc
Vạn dặm lòng về với sáng trăng
Cơ nghiệp đã tàn theo chiến cuộc
Càng buồn nghe trống trận trên sông.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây tan, thấy xa xa thành Hán
Thuyền cô đơn còn ráng một ngày
Sóng yên khách ngủ ban ngày
Lái đò đêm nói triều nay lên rồi
Vọng Tam Tương tóc vôi buồn bã
Ngắm trăng mà chạnh nhớ quê xa
Chiến tranh tàn phá cửa nhà
Trên sông còn tiếng trống xa vọng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Trời quang, xa thấy Hán Dương
Thuyền đi mất một ngày đường tới nơi
Sóng yên, khách được nghỉ ngơi
Triều dâng lái biết rõ thôi, chuyện thường
Bạc đầu, thu tới Tam Tương
Xa nhà muôn dặm, trăng thương khách sầu
Chiến chinh, cơ nghiệp còn đâu
Trên sông trống trận đêm thâu não nùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây quang, xa thấy Hán Dương,
Thuyền đi còn một ngày đường tới nơi.
Khách ngày ngủ, sóng lặng rồi,
Bạn thuyền nói chuyện, biết thời nước lên.
Ba Tương thu tới buồn tênh,
Mong quê nghìn dặm, về bên trăng buồn.
Chiến tranh cơ nghiệp hết luôn,
Ầm ầm trống trận nghe thường trên sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời