26/01/2021 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 1
塞下曲其一

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 06:12

 

Nguyên tác

鷲翎金仆姑,
燕尾繡蝥弧。
獨立揚新令,
千營共一呼。

Phiên âm

Thứu linh kim bộc cô,
Yến vĩ tú mâu hồ.
Độc lập dương tân lịnh,
Thiên dinh cộng nhất hô.

Dịch nghĩa

Mũi tên làm bằng lông con chim thứu
Cây cờ thêu bằng đuôi con yến
Đứng oai nghi lẫm lẫm ra hiệu lệnh
Ngàn doanh trại cùng dạ rân

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tên bằng lông cánh thứu
Đuôi én kết làm cờ
Vừa đứng lên ban lệnh
Nghìn quân "dạ" vỡ bờ
Tái hạ khúc của Lư Luân bao gồm 6 bài miêu tả các sinh hoạt khác nhau của tướng sĩ.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Tái hạ khúc kỳ 1