Dưới đây là các bài dịch của Lê Văn Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Kinh Đỗ Phủ cựu trạch (Ung Đào): Bản dịch của Lê Văn Phong

Nơi khe danh tiếng hoa trầm mặc
Như nhớ tiên sinh thưở chốn này
Năm tháng chỉ còn lưu móng cũ
Vàng ròng khó lại được thơ hay
Cát chuồi bến nước âu bay hết
Cây khuất cầu thôn ngựa chậm quày
Trăng núi chẳng hay người, việc đổi
Đêm khuya sông ấy rọi ai đây?

Ảnh đại diện

Biệt nội phó trưng kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Khỏi nhà thê tử níu khăn bào,
Gặng hỏi rời tây đến thưở nào?
Ấn vàng nếu chẳng mang về được,
Chớ giống Tô Tần, vợ ngồi cao!

Ảnh đại diện

Biệt nội phó trưng kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Mệnh vua ba lượt chửa quay hoàn,
Sáng sớm biệt ly khỏi Ngô quan.
Ngọc đẹp, lầu cao chưa thấy rõ,
Tương tư lòng nặng ruổi mây ngàn.

Ảnh đại diện

Tư biên (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Năm ngoái ngày nào chàng biệt thiếp
Vườn nam xanh cỏ bướm đua bay
Năm nay ngày nào thiếp nhớ chàng
Núi tây tuyết trắng lấp mây ngàn
Cửa quan một biệt ba ngàn dặm
Muốn gửi thư đi vắng bặt tăm.

Ảnh đại diện

Trường tương tư kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Ngày tàn hoa ngậm hơi sương,
Ánh trăng sáng quắc, sầu vương thức ròng.
Thục cầm, Triệu sắt, đứt lòng,
Dây đàn buông nhấn, rối bòng đường tơ!
Khúc đàn nặng ý từ xưa,
Nhưng nay thức ấy đã thưa thớt truyền.
Lòng mong nhờ gió xuân liền
Yên Nhiên gửi tới được bên người chàng.
Nhớ nhung trời thẳm giăng hàng,
Mắt xưa suối đẹp, nay tràn lệ thôi.
Hay không lòng thiếp tơi bời,
Ngày về gương trước nhìn rồi, nghĩ sao?

Ảnh đại diện

Trường tương tư kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Nhớ dài ngập khắp Trường An,
Thu trùng kêu cạnh lan can giếng vàng.
Chiếu tre sương toả lạnh tràn,
Đèn mờ đối bóng tứ càng mang mang.
Cuốn rèm trăng sáng thở than,
Ơi người hoa đó muôn vàn cách xa.
Trên cao trời bạc bao la,
Dưới chân nước biếc sóng va dập dềnh.
Trời dài, đường thẳm, hồn kinh,
Mộng hồn muôn dặm hành trình khó thay.
Nhớ dài, đau quặn thân này!

Ảnh đại diện

Ô dạ đề (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Bên thành mây úa quạ tìm về,
Sà đậu trên cành tiếng rã rề.
Trong khung dệt gấm gái Tần Xuyên,
Lụa biếc như sương ngoài song hiện.
Ngừng thoi bồi hồi nhớ người xa;
Giấc ngủ cô đơn lệ rỏ sa!

Ảnh đại diện

Mạch thượng tặng mỹ nhân (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Ngựa tốt vó hăng giày đạp hoa
Ra roi áp tới ngũ vân xa
Giai nhân cười vén rèm xe, chỉ;
Gác sắc sơn hồng nhà chẳng xa.

Ảnh đại diện

Tống hữu nhân (Lý Bạch): Bản dịch của Lê Văn Phong

Núi xanh ngang vắt quách ngoài,
Nước sông trắng chảy quanh dài thành đông.
Nơi đây một biệt tê lòng,
Cỏ bồng vạn dặm bay trong mịt mùng,
Mây trôi, ý nói chẳng cùng.
Chiều rơi, cảnh vật chẳng ngừng khơi đau.
Vẫy tay nhiều nỗi âu sầu,
Biệt ly tiếng ngựa xoáy sâu đáy lòng.

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ ức xá đệ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lê Văn Phong

Trống canh vang đứt ruột người,
Cảnh thu biên ải ngùi ngùi nhạn kêu;
Đêm nay sương trắng tiêu điều,
Ánh trăng vằng vặc nhớ chiều cố hương.
Có em cách trở niềm thương,
Nhà không, sống chết khôn tường lắm thay!
Thư đi bằn bặt tháng ngày,
Nữa chi chinh chiến bấy chầy chưa thôi!

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối