塞下曲其三

月黑雁飛高,
單于夜遁逃。
欲將輕騎逐,
大雪滿弓刀。

 

Tái hạ khúc kỳ 3

Nguyệt hắc nhạn phi cao,
Thiền Vu dạ độn đào.
Dục tương khinh kỵ trục,
Đại tuyết mãn cung đao.

 

Dịch nghĩa

Trăng lờ mờ nhạn bay trên cao
Vua Hung Nô ban đêm phải bỏ chạy trốn
(Tướng quân) muốn cưỡi khoái mã rượt theo
(Mà) cơn bão tuyết xuống rớt đầy cả cung đao

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trăng mờ nhạn bay cao
Thiền Vu đêm chạy trốn
Đem khinh kỵ rượt theo
Tuyết bám đầy cung kiếm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Trăng tối nhạn bay lách,
Nương đêm giặc tẩu đào;
Rắp cho khinh kỵ đuổi,
Tuyết bạch trắng cung đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trăng tối, nhạn bay cao,
Thiền Vu  trốn chạy ào.
Thúc khinh kỵ đuổi gấp,
Mặt tuyết loáng cung đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trời tối nhạn bay cao,
Thiền Vu đêm thoát đào.
Muốn đem khinh kỵ đuổi,
Bão tuyết ngập cung đao!!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăng mờ nhạn vút cao,
Chúa giặc tối bôn đào.
Ruổi ngựa toan xua đuổi,
Tuyết tràn bám nỏ đao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng mờ, kinh sợ, nhạn bay cao
Chúa giặc Thiền Vu trốn vượt rào
Muốn phái kỵ binh mau đuổi gấp
Nhưng kìa tuyết phủ kín cung, đao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng lờ mờ tối nhạn bay cao,
Đêm tối Vua Hung Nô tại đào.
Tướng giục kỵ binh mau rượt đuổi,
Mà cơn bão tuyết phủ đầy đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời