Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (4 bài)
Tạo ngày 25/06/2014 16:47 bởi tôn tiền tử
Tưởng Cát 蔣吉, một thi nhân đời Đường.