11/08/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 3
塞下曲其三

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 05:45

 

Nguyên tác

月黑雁飛高,
單于夜遁逃。
欲將輕騎逐,
大雪滿弓刀。

Phiên âm

Nguyệt hắc nhạn phi cao,
Thiền Vu dạ độn đào.
Dục tương khinh kỵ trục,
Đại tuyết mãn cung đao.

Dịch nghĩa

Trăng lờ mờ nhạn bay trên cao
Vua Hung Nô ban đêm phải bỏ chạy trốn
(Tướng quân) muốn cưỡi khoái mã rượt theo
(Mà) cơn bão tuyết xuống rớt đầy cả cung đao

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trăng mờ nhạn bay cao
Thiền Vu đêm chạy trốn
Đem khinh kỵ rượt theo
Tuyết bám đầy cung kiếm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Tái hạ khúc kỳ 3