九日使君席奉餞衛中丞赴長水

節使橫行西出師,
鳴弓擐甲羽林兒。
臺上霜風凌草木,
軍中殺氣傍旌旗。
預知漢將宣威日,
正是胡塵欲滅時。
為報使君多泛菊,
更將弦管醉東籬。

 

Cửu nhật sứ quân tịch phụng tiễn Vệ trung thừa phó Trường Thuỷ

Tiết sứ hoành hành tây xuất sư,
Minh cung hoàn giáp vũ lâm nhi.
Đài thượng sương phong lăng thảo mộc,
Quân trung sát khí bạng tinh kỳ.
Dự tri Hán tướng tuyên uy nhật,
Chính thị Hồ trần dục diệt thì.
Vi báo sứ quân đa phiếm cúc,
Cánh tương huyền quản tuý đông ly.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tiết sứ hiên ngang miền tây đi
Rung cung khoác giáp "Võ lâm nhi"
Gió sương đài các dày cây cỏ
Sát khí trong quân phủ bóng kỳ
Biết trước ra oai hùng Hán tướng
Chính khi tan tác bụi Hồ kia
Sứ quân, xin chuốc thêm ly cúc
Bên giậu đông say nhịp trúc ty


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiết độ sứ đi tây oai võ
Đeo cung mặc giáp “vũ lâm nhi”
Gió đài cây cỏ dày vò
Trong quân sát khí tung cờ lượn bay
Biết tướng Hán tuyên ngày uy lực
Là bụi Hồ bị diệt một khi
Sứ quân rượu cúc uống đi
Hoà cùng đàn sáo say khì giậu đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Về tây Tiết Độ dẩn binh hùng
Mặc giáp « vũ lâm» phát bật cung.
Đài soái gió sương cây cỏ phủ
Trong quân sát khí lá cờ tung.
Biết rằng tướng Hán phô uy mạnh
là lúc bụi Hồ đến nước cùng.
Xin sứ quân thêm nhiều rượu cúc
Say sưa đàn sáo phía rào đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời