從軍行其一

烽火城西百尺樓,
黃昏獨上海風秋。
更吹羌笛關山月,
無那金閨萬里愁。

 

Tòng quân hành kỳ 1

Phong hoả thành tây Bách Xích lâu,
Hoàng hôn độc thướng hải phong thu.
Cánh xuy Khương địch “Quan san nguyệt”,
Vô ná kim khuê vạn lý sầu.

 

Dịch nghĩa

Phong hoả đài bên thành cao trăm thước
Buổi hoàng hôn, một mình lên lầu giữa gió thu vùng Thanh Hải
Tiếng sáo Khương lại thổi khúc “Quan san nguyệt”
Trong chốn khuê vàng, làm sao không sầu mối sầu vạn dặm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Bên thành lửa hiệu lầu trăm thước
Bóng lẻ hoàng hôn hướng gió thu
Sáo Khương thổi khúc "Quan sơn nguyệt"
Xao xuyến phòng the vạn dặm sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tong` qua^n hanh`

Câu đâu` đoc. la` :

Phong hoa? thanh` TÂY bach' xich' lâu

hay la` :

Phong hoa? thanh` BIÊN bach' xich' lâu   ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Bên thành phong hoả, lầu trăm thước
Gió bể chiều hôm lộng một ai
Quan ải, dưới trăng nghe tiếng địch
Lòng quê khôn dứt mối sầu dài

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chòi lửa thành tây cao ngất trời,
Bốn bề gió biển, chiều thu rơi.
Sáo Khương lại trỗi "Quan san nguyệt",
Muôn dặm phòng khuê xiết bao sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Trên lầu phong hỏa phía Tây thành
Gió bể, chiều thu, chỉ một mình
Rợ Khương khéo thổi Quan san nguyệt
Muôn dặm phòng khuê biết mấy tình!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phong hỏa thành bên trăm thước lầu,
Đêm thu gió biển mỗi ngồi lâu.
Sáo Khương lại thổi quan san nguyệt,
Khôn khỏa phòng the vạn dặm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăm thước lầu phong dựa mé đồn,
Ngồi đây biển lộng gió hoàng hôn.
Sáo Khương trỗi khúc "Trăng quan ải",
Muôn dặm tình quê dặc dặc buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thành biên đài lửa hiệu cao,
Chiều thu ngồi đón gió vào từ khơi.
‘‘Trăng quan ải’’, sáo Khương ơi!
Phòng khuê muôn dặm, nhớ thời sao khuây?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm thước lầu cao khói lửa bùng
Trời thu gió bể bóng hoàng hôn
Sáo Khương thổi khúc ‘’Quan san nguyệt’'
Vời vợi phòng the thiếu phụ buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa báo nguy trên đài trăm thước
Gió thu ngồi cô độc chiều buông
“Trăng quan san” sáo rợ Khương
Phòng khuê muôn dặm nỗi buồn khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối