Dưới đây là các bài dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thái liên khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Lá sen quần lụa một màu tươi
Hoa nở hai bên ghé mặt cười
Trong ao thấp thoáng nhìn không rõ
Tiếng hát vừa nghe biết có người.

Ảnh đại diện

Thái liên khúc kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Ngô kiều Việt diễm Sở sang chưa
Ướt áo thuyền sen mải giỡn đùa
Ghé qua cửa bến mùi hoa đón
Nghỉ hái đầu sông bóng nguyệt đưa.

Ảnh đại diện

Tòng quân hành kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Bên thành lửa hiệu lầu trăm thước
Bóng lẻ hoàng hôn hướng gió thu
Sáo Khương thổi khúc "Quan sơn nguyệt"
Xao xuyến phòng the vạn dặm sầu.

Ảnh đại diện

Tặng biệt kỳ 1 (Đỗ Mục): Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Tuổi độ mười ba dáng mảnh mai
Như hoa đậu khấu mới giêng hai
Gió xuân mười dặm Dương Châu thổi
Rèm ngọc treo cao vẫn vắng ai.

Ảnh đại diện

Oán tình (Lý Bạch): Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Người đẹp cuốn rèm ngọc
Ngồi lặng nét ngài chau
Chỉ thấy ngấn lệ ướt
Biết lòng giận ai đâu.

Ảnh đại diện

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 5 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Xuân tàn con nước những đau lòng
Chống gậy tiêu dao đứng bãi sông
Bông liễu điên cuồng bay trước gió
Hoa đào khinh bạc chảy xuôi dòng.

Ảnh đại diện

Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Kiếm ngoại nghe tin thu Kế Bắc
Vừa nghe, nước mắt đẫm y thường
Vợ con gặp gỡ, sầu đâu hết?
Sách vở mừng vui đến phát cuồng
Ngày tháng ca tràn vung chén rượu
Xuân xanh theo mãi tới quê hương
Theo đường Ba Giáp qua Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương đến Lạc Dương.

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]