閨怨

閨中少婦不知愁,
春日凝妝上翠樓。
忽見陌頭楊柳色,
悔教夫婿覓封侯。

 

Khuê oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

 

Dịch nghĩa

Người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn,
Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biếc.
Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường,
Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.


Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Ngữ văn 10 giai đoạn từ 2007.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Cô gái phòng the chửa biết sầu
Ngày xuân trang điểm dạo lên lầu
Đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu
Hối để chồng đi kiếm tước hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
163.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Trẻ trung nàng biết chi sầu,
Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương.
Nhác trông vẻ liễu bên đường,
Phong hầu nghĩ dại, xui chàng kiếm chi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
123.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phòng khuê nàng chẳng biết chi sầu
Trang điểm ngày xuân đứng thuý lâu
Chợt thấy bên đường hàng liễu biếc
Tiếc xui chàng kiếm ấn phong hầu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thiếu nữ phòng khuê chẳng biết sầu
Ngày xuân tô điểm bước lên lầu
Bên đường chợt thấy hàng dương liễu
Hận xúi phu quân kiếm tước hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Hưng Đạo

Khuê môn thiếu phụ chửa sầu,
Hội xuân trang điểm lên lầu thuý chơi.
Hốt nhìn dương liễu thẫn thờ,
Chợt buồn, sao hối công hầu lang quân!


Cali 26/10/20008
53.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Ngây thơ nàng biết buồn đâu?
Điểm trang xong, bước lên lầu thưởng xuân
Giật mình thấy liễu kém xanh
Xui chàng rong ruổi công khanh làm gì?

104.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Young

Phòng khuê nàng chẳng biết sầu,
Ngày xuân trang điểm lên lầu biếc xanh.
Đầu đường chợt thấy liễu thanh
Hối khuyên chồng kiếm tước danh làm gì.

43.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Phòng the nàng chẳng biết buồn,
Ngày xuân lộng lẫy điểm trang lên lầu.
Đầu đường thấy liễu xanh màu,
Tiếc xui chồng kiếm phong hầu làm chi.

42.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích thêm về "ngưng trang 凝妝"

Lâu nay, hầu hết các dịch giả đều dịch "ngưng trang" là ngừng trang điểm hoặc trang điểm xong. Cuốn "Đường thi tam bách thủ", do Trung Quốc điện ảnh xuất bản xã (Bắc Kinh) ấn hành năm 2005, chú giải từ "ngưng trang" 凝妝 là: 細心打扮 tế tâm đả ban, nghĩa là trang điểm tỷ mỷ, cẩn thận. Vậy thì câu "春日凝妝上翠樓" phải dịch là: Ngày xuân, người thiếu phụ trang điểm đẹp đẽ rồi bước lên lầu. Như thế rất hợp với tâm trạng "bất tri sầu" ở trên. Mình rất tán thành với chú giải của họ. Trong cuốn "Đường thi trích dịch" của Đỗ Bằng Đoàn và Bùi Khánh Đản cũng chú thích tương tự: Ngưng trang (cũng như "thịnh trang"): trang điểm đẹp đẽ, và dịch nghĩa câu "Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu" là: Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ lên lầu Thuý. Vậy đề nghị bạn bổ sung chú thích này để độc giả tham khảo thêm.


Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn-Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006.
2. Đường thi tam bách thủ, Trung Quốc điện ảnh xuất bản xã, Bắc Kinh, 2005.
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
43.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

Buồn chi vợ trẻ chốn phòng khuê
Xuân biếc lên lầu son phấn khoe
Chợt thấy nẻo xa màu liễu đổi
Phong hầu tiếc dại khiến chồng đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
43.25
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối