Dưới đây là các bài dịch của Việt Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuất tái hành (Vương Xương Linh): Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

“Cỏ trắng” đồng cao ngóng kinh đài
Sông Hoàng nước chảy bao giờ thôi
Trời thu nội rộng người đi hết
Vó ngựa đông sang chả biết ai

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

Buồn chi vợ trẻ chốn phòng khuê
Xuân biếc lên lầu son phấn khoe
Chợt thấy nẻo xa màu liễu đổi
Phong hầu tiếc dại khiến chồng đi.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Ảnh đại diện

Sơn phòng xuân sự kỳ 2 (Sầm Tham): Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh

Vườn Lương quạ lượn loạn chiều tà
Hút mắt tiêu điều mấy nóc nhà
Cây ngõ chẳng hay người vắng hết
Xuân về lại nở cũ màu hoa.


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]