Dưới đây là các bài dịch của Kim Young. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bát tuấn đồ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Kim Young

Mục Vương có tám ngựa nhanh,  
Người đời yêu thích vẽ tranh tuấn đồ.  
Lưng rồng, cổ mạnh như voi,
Xương, gân, thịt: khỏe, đúng nòi ngựa hay.
Ngày đi muôn dặm như bay,
Mục Vương cưỡi ngựa suốt ngày rong chơi.
Bước chân đi khắp biển trời,
Băm hai chân ngựa chạy thôi không ngừng.
Trục xe  gãy, ngưng đi chơi,
Nhà vàng bỏ lại khắp nơi cỏ đầy.
Dao trì dự tiệc thường thay,
Cúng dâng bảy miếu thì hay thiếu lần.
Bích Đài lắm thiếp, phi, tần,
Chư hầu xin gặp, chẳng cần tiếp ai.
Trúc vàng mây trắng ca vui,
Ăn chơi một gã, vạn người sầu lo.
Từ  Hậu Tắc đến Văn, Võ,
Nhiều đời tích đức siêng lo nước nhà.
Vừa đến đời cháu thứ tư,
Coi thường vương nghiệp cũng như đất bùn.
Bởi ham vật quý vô cùng,
Lòng vua phóng túng hại chung nước nhà.
Văn đế từ chối không màng,
Đạo Hán thịnh, bỏ ngựa sang chẳng thèm.
Mục Vương được ngựa càng tham,  
Tám ngựa đẹp đến tiêu tan Châu trào.
Đời nay bảo ngựa quý cao,
Biết đâu quý vật sanh bao yêu tà,
Tranh tám ngựa, bạn đừng thích nha.

Ảnh đại diện

Giai nhân ca (Lý Diên Niên): Bản dịch của Kim Young

Nơi phương Bắc có mỹ nhân,
Đứng riêng, nhan sắc tuyệt trần như tiên.
Thoáng nhìn thành đã ngã xiên,
Nhìn thêm lần nữa đảo điên nước nhà.
Không màng thành ngã nước nghiêng,
Chỉ e  khó gặp người tiên hai lần.

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Kim Young

Trời tháng tư hương thơm đã dứt,
Chùa trên non đào rực rỡ hoa.
Giận mùa xuân bỏ đi xa,
Ai ngờ xuân đã chuyển qua nơi này.

Ảnh đại diện

Bào trung thi (Khai Nguyên cung nhân): Bản dịch của Kim Young

Quân binh nơi chốn chiến trường,   
Khổ, lạnh, giấc ngủ đêm sương thế nào?
Tay em may mảnh chiến bào,
Làm sao biết được áo vào tay ai.
Gửi lòng theo mối chỉ may,
Cố tình thêm lớp bông dày cho anh.
Kiếp này duyên lỡ không thành,
Xin đành hẹn mối duyên lành kiếp sau.

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Kim Young

Phòng khuê nàng chẳng biết sầu,
Ngày xuân trang điểm lên lầu biếc xanh.
Đầu đường chợt thấy liễu thanh
Hối khuyên chồng kiếm tước danh làm gì.

Ảnh đại diện

Tức phu nhân (Vương Duy): Bản dịch của Kim Young

Đương thời dù được vua yêu quý
Không quên tình cũ nghĩa ân xưa
Ngắm hoa đôi mắt tràn châu lệ
Nín lặng không buồn nói tới vua.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Kim Young

Ngày này ngay cửa năm qua,
Má hồng hoa thắm cùng pha màu đào.
Giai nhân giờ ở phương nào,
Hoa đào như cũ cười chào gió xuân.

Ảnh đại diện

Tiết phụ ngâm (Trương Tịch): Bản dịch của Kim Young

Chàng biết em đây đã có chồng
Tặng em ngọc quý sáng màu trong
Nỗi lòng vương vấn tình sâu kín
Quý ngọc mang trong áo lót hồng

Vườn ngự nhà em lầu cạnh bên,
Chồng em cầm kích Minh Quang đền.
Vẫn biết lòng chàng như trăng sáng,
Thờ chồng chung thủy nguyện không quên.

Mang đôi ngọc quý trả lại chàng,
Suối lệ sầu tuôn chảy đôi hàng.
Giận sao không gặp thời xuân sắc,
Lúc thiếp còn son chửa sang ngang.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]