Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ
Tạo ngày 10/02/2006 20:02 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/10/2006 20:34 bởi Vanachi
Lý Diên Niên 李延年 (?-87) tương truyền là một danh ca đời Hán Vũ Đế, làm quan hiệp luật đô uý.