Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Tân Diên Niên (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/02/2006 20:02 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/10/2006 20:34 bởi Vanachi
Lý Diên Niên 李延年 (?-87) tương truyền là một danh ca đời Hán Vũ Đế, làm quan hiệp luật đô uý.