Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
- Lưu Triệt (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (2 bài)
Tạo ngày 12/07/2005 18:33 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 30/09/2005 08:03 bởi Vanachi
Trác Văn Quân 卓文君 là tài nữ người Lâm Cùng đời Tây Hán (nay thuộc Cùng Lai, Tứ Xuyên), giỏi đàn, thiện âm luật. Nàng xuất thân phú quý, là con của đại phú thương thời đó là Trác Vương Tôn 卓王孫, lấy chồng nhưng sớm thành quả phụ. Tư Mã Tương Như 司馬相如 đến uống rượu nhà họ Trác, biết trong nhà có quả phụ trẻ, gảy khúc Phượng cầu hoàng do chàng sáng tác. Văn Quân nửa đêm bỏ nhà theo Tương Như, hai người tới Thành Đô sống một thời gian nhưng nhà nghèo nên lại trở về Lâm Cùng, mở quán bán rượu.