Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Triệt (3 bài)
- Tô Vũ (4 bài)
- Hạng Tịch (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Trần Trung Nghĩa (2 bài)
- Minh Sơn Lê (2 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Trúc Khê (1 bài)
Tạo ngày 21/10/2008 23:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/10/2008 23:28 bởi hongha83
Tư Mã Tương Như 司馬相如 (179 tr.CN - 117 tr.CN) tự Trường Khanh 長卿, người Thành Đô đời Hán. Giỏi về phú, bài Tử Hư phú của ông được Hán Vũ Đế rất khen ngợi. Sau khi triều kiến Hán Vũ Đế, ông lại làm bài Thượng lâm phú, rồi được phong một chức quan trong triều đình. Hai bài phú trên của ông có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử thể phú đời Hán. Cả hai bài tả những cuộc săn bắn và du ngoạn của nhà vua, có ngụ ít nhiều ý can gián, nhưng thực tế là “châm biếm một lời, khuyến khích trăm lời”, chủ yếu vẫn là phản ánh và ca tụng sự thịnh vượng nhất thời của giai cấp thống trị. Trước kia, các văn nhân phong kiến coi ông ngang hàng với Khuất Nguyên. Tư Mã Tương Như còn được nhắc đến với nàng Trác Văn Quân như là những nhân vật chính trong một thiên tình sử cổ đại.