Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Trác Văn Quân (2 bài thơ)
- Ban tiệp dư (1 bài thơ)
- Lý Diên Niên (1 bài thơ)
- Tân Diên Niên (1 bài thơ)
- Lưu Bang (2 bài thơ)
Tạo ngày 21/10/2008 23:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/10/2008 23:28 bởi hongha83
Tư Mã Tương Như 司馬相如 (179 tr.CN - 117 tr.CN) tự Trường Khanh 長卿, người ở Thành Đô đời nhà Hán. Giỏi về phú, bài Tử Hư phú của ông được Hán Vũ Đế rất khen ngợi. Sau khi triều kiến Hán Vũ Đế, ông lại làm bài Thượng lâm phú, rồi được phong một chức quan trong triều đình. Hai bài phú trên của ông có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử thể phú đời Hán. Cả hai bài tả những cuộc săn bắn và du ngoạn của nhà vua, có ngụ ít nhiều ý can gián, nhưng thực tế là “châm biếm một lời, khuyến khích trăm lời”, chủ yếu vẫn là phản ánh và ca tụng sự thịnh vượng nhất thời của giai cấp thống trị. Trước kia, các văn nhân phong kiến coi ông ngang hàng với Khuất Nguyên. Tư Mã Tương Như còn được nhắc đến với nàng Trác Văn Quân như là những nhân vật chính trong một thiên tình sử cổ đại.

Ở Việt Nam, bài Trường môn phú đã được Phan Văn Các dịch (tạp chí Văn học nước ngoài số 4/1998).