15.00
Nước: Trung Quốc (Hán)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Vũ (4 bài)
- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Hạng Tịch (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
Tạo ngày 10/02/2006 20:08 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/10/2006 20:39 bởi Vanachi
Lưu Triệt 劉徹 (156 tr.CN – 87 tr.CN) tức Hán Vũ Đế 漢武帝, tại vị từ năm 140 tr.CN đến năm 87 tr.CN. Lưu Triệt là một vị vua hùng tài đảm lược, tiếp tục chính sách của Cảnh Đế 景帝, đối nội thì thống nhất toàn vẹn, đối ngoại thì uy hiếp Hung Nô. Về các mặt chính trị, kinh tế ông cũng đều tiến hành những cải cách to lớn.

Lưu Triệt là người sáng lập ra cơ quan nhạc phủ coi sóc về âm nhạc trong cung đình và sưu tầm những bài dân ca, nhạc khúc, khiến cho thơ ca phát triển mạnh mẽ. Bản thân ông cũng là người giỏi ca phú, nay còn các bài "Điệu Lý phu nhân phú" 悼李夫人賦, "Hồ Tử ca" 瓠子歌 (nhị thủ), "Thu phong từ" 秋風辭, "Lý phu nhân ca" 李夫人歌.