15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Hán
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 10:21

瓠子歌其二

河湯湯兮激潺湲,
北渡迂兮浚流難。
搴長筊兮沉美玉,
河伯許兮薪不屬。
薪不屬兮衛人罪,
燒蕭條兮噫乎何以御水?
頹林竹兮楗石菑,
宣房塞兮萬福來!

 

Hồ Tử ca kỳ 2

Hà thang thang hề khích sàn viên,
Bắc độ vu hề tuấn lưu nan.
Khiên trường hào hề trầm mỹ ngọc,
Hà bá hứa hề tân bất chúc.
Tân bất chúc hề Vệ nhân tội,
Thiêu tiêu điều hề y hồ hà dĩ ngự thuỷ?
Đồi lâm trúc hề kiến thạch tri,
Tuyên Phòng tái hề vạn phúc lai!

 

Dịch nghĩa

Sông chảy cuồn cuộn, nước bắn tung,
Bờ bắc trở nên xa tắp, khó khơi thông được dòng.
Cầm gậy dài cắm, thả ngọc quý xuống,
Hà bá hứa, gỗ không đủ ngăn nước.
Gỗ không đủ, người nước Vệ nguy khốn,
Đốt tiêu điều hết, lấy gì để ngăn nước?
Lên rừng chặt trúc, bện đất vào để ngăn,
Xây đê Tuyên Phòng, vạn phúc tới.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sông cuồn cuộn chừ nước bắn tung,
Bờ bắc xa chừ khó khơi thông.
Cắm gậy dài chừ ngọc đẹp thả,
Hà bá hứa chừ gỗ chẳng đủ.
Gỗ chẳng đủ chừ dân Vệ khốn,
Đốt tiêu điều chừ ôi chao lấy gì ngăn nước?
Chặt trúc rừng chừ bện đất che,
Tuyên Phòng xây chừ vạn phúc về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Man

Sông sôi sục chừ nước bắn tung.
Bến bắc báo chừ khó lưu thông.
Nhồi túi cỏ chừ dìm ngọc bích.
Hà bá nhận chừ nhưng thiếu gỗ.
Thiếu gỗ cây chừ tội dân Vệ,
Đốt cỏ cành chừ chẳng dùng ngăn lụt!
Đốn rừng tre chừ đóng cọc, đá.
Tuyên phòng đê chừ hưởng vạn phúc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời