白頭吟

皚如山上雪,
皎若雲間月。
聞君有兩意,
故來相決絕。
今日斗酒會,
明旦溝水頭。
躞蹀御溝上,
溝水東西流。

淒淒復淒淒,
嫁娶不須啼。
願得一心人,
白頭不相離。
竹竿何嫋嫋,
魚尾何簁簁。
男兒重意氣,
何用錢刀為。

 

Bạch đầu ngâm

Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thuỷ đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thuỷ đông tây lưu.

Thê thê phục thê thê,
Giá thú bất tu đề.
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch đầu bất tương ly.
Trúc can hà niệu niệu,
Ngư vĩ hà si si.
Nam nhi trọng ý khí,
Hà dụng tiền đao vi.

 

Dịch nghĩa

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng như trăng ở trong mây.
Nghe lòng chàng có hai ý,
Nên thiếp quyết cắt đứt.
Ngày hôm nay nâng chén sum vầy,
Sớm mai đã đưa tiễn nhau ở bên sông.
Đi lững thững trên dòng nước,
Nước cứ chảy xuôi mãi từ đông về tây (mà không quay về).

Buồn rầu lại cứ buồn rầu,
Lấy nhau rồi những tưởng không nên than vãn.
Mong có được người một lòng không thay đổi,
Đến khi đầu bạc chẳng xa nhau.
Cần câu trúc dáng thon thon khẽ động,
Đuôi cá vẻ cong cong.
Nam nhi coi trọng ý chí,
Sao lại vì tiền bạc (mà thay lòng)!


Tây kinh tạp ký viết bài này do Trác Văn Quân làm, một số sách khác như Tống thư, Nhạc phủ thi tập, Ngọc đài tân vịnh đều chép là khuyết danh. Hiện chưa rõ bài này do Trác Văn Quân làm hay là một bài dân ca do Trác Văn Quân sưu tập.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng tựa trăng giữa mây.
Nghe lòng chàng hai ý,
Thiếp đành đoạn tình này.
Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.

Buồn đau lại buồn đau,
Vợ chồng chẳng nên than.
Mong người lòng chỉ một,
Bạc đầu chẳng xa nhau.
Chiếc cần sao lay động,
Đuôi cá sao cong cong.
Nam nhi trọng ý khí,
Sao tiền bạc thay lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
65.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trắng xoá như tuyết núi
Sáng đẹp tựa trăng mây
Nghe chàng có ý khác
Dứt tình người trước đây
Hôm nay hội đọ rượu
Đầu khe núi ngày mai!
Lững thững đầu núi Ngự
Nước xuôi đông hay tây?

Se lạnh rồi se lạnh
Lấy vợ chớ nên buồn
Nguyện là người đồng tâm
Bạc đầu không phai nhạt
Ngọn trúc sao phơ phất
Cá lượn sao lững lờ
Làm trai cần mạnh mẽ
Gây đau lòng làm chi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Thiên Phát

Trắng như tuyết trên núi,
Sáng như trăng giữa mây.
Lòng chàng đã hai ý,
Tình thiếp dứt từ đây.
Nay nâng chén sum vầy,
Mai tiễn nhau bến sông.
Lững thững trên dòng nước,
Nước xuôi ngược đông tây.

Buồn rầu cứ buồn rầu,
Lấy nhau chớ âu sầu.
Nguyện một lòng chung thuỷ,
Bên nhau đến bạc đầu.
Thon thon chiếc cần câu,
Cong cong đuôi cá quẫy.
Ý chí nam nhi trọng,
Sao vì tiền thay lòng.

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trắng như non ngập tuyết
Sáng tợ trăng đầy trời
Thiếp biết chàng hai ý
Thôi đành quyết lìa đôi

Giờ tương phùng cuộc rượu
Mai tiễn biệt đầu sông
Thuyền bập bềnh trên sóng
Nước xuôi hoài tây đông

Buồn ơi buồn làm sao
Lòng chẳng muốn than đâu
Chỉ mong tình trọn vẹn
Bạc đầu chẳng lìa nhau

Cần trúc thon khẽ động
Đuôi cá lượn tìm câu
Nam nhi đầy khí tiết
Ham tiền nỡ bể dâu

Càng buồn lại càng đau!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trắng như tuyết phủ đầu non
Sáng như bóng nguyệt du hồn trong mây
Biết chàng lòng ý chẳng ngay
Thiếp đành quyết dạ chia tay tình này

Hôm nay nâng chén sum vầy
Mai đầu sông cách vẫy tay xin chào
Ngập ngừng trên nước lao xao
Từ đông nước mãi cuốn trào về tây

Buồn sao cứ thấy buồn hoài
Lấy nhau rồi tưởng thôi ngày than van
Mong tình lang dạ một đàng
Đến khi đầu bạc không phân ly đời

Cần câu trúc khẽ động lơi
Sao đuôi cá chợt vẻ vời cong cong
Làm trai xin trọng chí lòng
Đừng thay tấc dạ bởi đồng bạc đen!

24.50
Trả lời