佳人歌

北方有佳人,
絕世而獨立。
一顧傾人城,
再顧傾人國。
寧不知,傾城與傾國,
佳人難再得。

 

Giai nhân ca

Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.

 

Dịch nghĩa

Phương bắc có người giai nhân,
Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.
Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,
Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.
Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,
Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.


Sách Hán thư phần Lý phu nhân truyện chép rằng Hán Vũ Đế thấy Lý Diên Niên hát bài ca này, hỏi thiên hạ lại có người đẹp như vậy sao. Lý Diên Niên đáp rằng chính là em gái của mình rồi tiến cử lên Hán Vũ Đế, được phong là phu nhân, sau trở thành hoàng hậu. Bài ca này không rõ do Lý Diên Niên sáng tác hay là một bài dân ca do ông sưu tập. Sau Nhạc phủ thi tập xếp bài này vào Tạp ca dao từ với tên Lý Diên Niên ca 李延年歌.

Từ bài ca này mà đời sau thường dùng chữ “khuynh quốc khuynh thành” (nghiêng nước nghiêng thành) để chỉ những tuyệt thế giai nhân. Bài thơ này cũng có ảnh hưởng lớn tới thơ ngũ ngôn của thi nhân về sau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Bắc phương có một giai nhân
Dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng
Liếc nhìn, thành quách ngả nghiêng
Liếc thêm lần nữa nước liền lung lay
Thành nghiêng nước đổ mặc bay
Giai nhân há dễ gặp hoài được sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
234.78
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Young

Nơi phương Bắc có mỹ nhân,
Đứng riêng, nhan sắc tuyệt trần như tiên.
Thoáng nhìn thành đã ngã xiên,
Nhìn thêm lần nữa đảo điên nước nhà.
Không màng thành ngã nước nghiêng,
Chỉ e  khó gặp người tiên hai lần.

134.31
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Aficio

Phương Bắc có giai nhân,
Xinh tươi nhất cõi trần.
Liếc nhìn, thành quách đổ
Nhìn thêm, quốc gia vong
Mặc kệ thành nghiêng hay nước mất
Giai nhân đời gặp được mấy nàng?

164.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Phương Bắc hiện giai nhân
Dung nhan đẹp tuyệt trần
Ngước nhìn, thành quách đổ
Ngoái trông, quốc gia rung
Biết mà chi
Nghiêng thành cùng khuynh quốc
Giai nhân còn hay mất?!

94.44
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hakuren

Phương Bắc có giai nhân
Duy mình nàng tuyệt sắc
Liếc nhìn thành quách xiêu
Ngoảnh đầu nước nghiêng ngả
Màng chi thành nước đổ
Giai nhân gặp mấy lần?

"Hữu ám hương doanh tụ,mạc đạo bất tiêu hồn"
144.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Nhi

"Nè nè phương bắc có giai nhân
Chói lòa một cõi dưới dương trần
Liếc ngang một cái thành bay mất
Nhìn dọc hai phen nước đổ rần
Nhắn vua một tiếng đừng tơ tưởng
Nước đổ thành nghiêng chớ có gần"

123.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Nhi

"Bắc phương có gái xinh tươi
Vang danh một cõi khôn người sánh ngang
Liếc ngang một cái thành tan
Nhìn dọc xiêu đổ tan hoang nước nhà
Ai ơi nhớ kỹ cho là
Nghiêng thành đổ nước chớ mà ...xáp vô"

102.30
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ly Ưu Tử

Bắc Phương có một giai nhân
Sắc hương khuynh quốc hồng trần ai hơn
Ngó qua thành ngã quách hờn
Ngó thêm lần nữa nước hờn ngã nghiêng
Nước nghiêng thành ngã đâu phiền
Nhưng giai nhân khó gặp thêm một lần

63.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bắc phương có một giai nhân
Tuyệt vời nhan sắc cõi trần ai hơn
Liếc nhìn thành quách ngửa nghiêng
Liếc nhìn thêm nữa non sông tan tành
Há quên nghiêng nước nghiêng thành
Giai nhân khó gặp mặc thành, nước nghiêng

114.55
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Bắc phương có đấng giai nhân,
Đơn côi lẻ bóng, xuất trần như tiên.
Ngoái trông, thành quách ngả nghiêng,
Ngước nhìn, đất nước tan tành khói mây.
Nước, thành lay đổ mặc bay
Giai nhân khó gặp, khó say hai lần.

134.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối