Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/08/2005 18:33 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 17:20 bởi Vanachi
Đây là một cung nhân sống vào niên hiệu Khai Nguyên (713-741) đời Đường Huyền Tông.