Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Hưng Đạo. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lạc hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Hoàng Hưng Đạo

Cao lầu, chàng đã đi rồi,
Ngoài sân hoa rụng loạn bay khắp vườn.
Xác rơi đầy khắp nẻo đường,
Nắng tà khuất bóng, quét ương thêm sầu.

Xốn xang lòng thiếp mong cầu.
Hướng xa mắt đợi...
Mà trông ai về.
Tình xuân sao quá chán...
Chán ghê...
Xiêm y lệ ướt, cõi lòng tái tê.


Tối thu Cali, 29/09/2008
Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Hoàng Hưng Đạo

Khuê môn thiếu phụ chửa sầu,
Hội xuân trang điểm lên lầu thuý chơi.
Hốt nhìn dương liễu thẫn thờ,
Chợt buồn, sao hối công hầu lang quân!


Cali 26/10/20008

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]