Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
Tạo ngày 22/10/2008 11:06 bởi Vanachi
Tống Tử Hầu 宋子侯 người đời Đông Hán, không rõ thân thế.