邊行書事

朔野煙塵起,
天軍又舉戈。
陰風向晚急,
殺氣入秋多。
樹盡禽棲草,
冰堅路在河。
汾陽無繼者,
羌虜肯先和。

 

Biên hành thư sự

Sóc dã yên trần khởi,
Thiên quân hựu cử qua.
Âm phong hướng vãn cấp,
Sát khí nhập thu đa.
Thụ tận cầm thê thảo,
Băng kiên lộ tại hà.
Phần Dương vô kế giả,
Khương lỗ khẳng tiên hoà.

 

Dịch nghĩa

Đồng cỏ phía bắc nổi khói lửa và cát bụi,
Quân triều đình cử khí giới chống cự.
Gió lạnh buổi chiều thổi mạnh,
Tử khí ngợp trong gió thu.
Cây cao bị đốn hết, chim chóc làm tổ trong cỏ,
Đường xá bị đóng băng, phải dùng sông để di chuyển.
Không ai ra thay thế Phần Dương vương,
Nên giặc Khương đành xin hoà.


Tựa đề có bản chép là "Thư biên sự" hay "Tái thượng hành".

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồng cỏ bắc nổi mù khói bụi
Quân nhà trời xốc tới giao tranh
Buổi chiều gió lạnh thổi nhanh
Mang theo tử khí quẩn quanh thu trời
Cây chặt hết chim rời sang cỏ
Đường đóng băng đi ngả đường sông
Không ai thay tướng Phần Dương
Cuối cùng đưa đến giặc Khương xin hoà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cánh đồng cỏ bắc khói mù trời,
Quân tướng triều đình cử đên nơi.
Gió lạnh buổi chiều còn thổi mạnh,
Ngợp trong tử khí gió thu ngời.
Cây cao đốn hết, chim trong cỏ,
Đường xá đóng băng, sông chuyển dời.
Thay thế Phần Dương không có tướng,
Giặc Khương đành phải xin hoà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời